Zmluvy platné a účinné po 9.7.2010


Vyhľadať:     Triediť podľa:    

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVV-9-20/11-2010 Zmluva o vykonaní pomocných prác 2,00 MS SR JUDr. Zuzana Kamenská, Ľudovíta Štúra 14 990 01 Veľký Krtíš 29.10.2010 13.11.2010
ÚVTOSaÚVV-2-54/11-2010 Zmluva o nájme bytu č.5 MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 1.11.2010 31.10.2015
ÚVTOSaÚVV-2-55/11-2010 Zmluva o nájme bytu č.10 MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 1.11.2010 31.10.2015
ÚVTOSaÚVV-2-57/11-2010 Zmluva o nájme bytu č.9 MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 1.11.2010 31.10.2015
ÚVTOSaÚVV-2-57/11-2010 Zmluva o nájme bytu č.9 MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 1.11.2010 31.10.2015
ÚVTOSaÚVV-2-56/11-2010 Zmluva o nájme bytu č.6 MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 1.11.2010 31.10.2015
ÚVTOS-17-18/11-2010 Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 3.11.2010
ÚVTOS-104/21-2010 Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 10.11.2010
ÚVTOS-37/34-2010 Zmluva na vykonanie prác ÚVTOS Želiezovce 16.11.2010 31.12.2010
A 5313118 Zmluva o pripojení Orange ÚVTOS v Košiciach - Šaci 23.11.2010
ÚVTOS-17-34/11-2010 Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 1.12.2010
ÚVTOS-112/21-2010 Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 2.12.2010
ÚVV-9-25/11-2010 Kúpna zmluva na pekárenske výrobky MS SR ÚVV Bratislava 13.12.2010 12.12.2011
ÚVTOS-3-11/32-2010 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 14.12.2010
ÚVTOS-17-3711-2010 Zmluva o prevode majetku štátu MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 15.12.2010
ÚVTOS-17-38/11-2010 Zmluva o prevode majetku štátu MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 16.12.2010
ÚVV-9-24/11-2010 Zmluva o vykonaní pomocných prác 1,00 MS SR JUDr. Jozef Mikula, 013 15 Fačkov 16.12.2010 16.12.2010
ÚVV-9-26/11-2010 Zmluva o vykonávaní pomocných prác 2,00 MS SR DENDRA SLOVAKIA s.r.o. 20.12.2010 31.12.2011
ÚVV-9-31/11-2010 Zmluva o vykonaní pomocných prác 2,00 MS SR TERMOTECHNA a.s 20.12.2010 31.12.2011
ÚVV-9-32/11-2010 Zmluva o vykonaní pomocných prác 2,00 MS SR WOODCUT. s. r.o. 20.12.2010 31.12.2011
ÚVV-9-27/11-2010 Zmluva o výkonávaní pomocných prác 1,00 MS SR GR ZVJS 22.12.2010 31.12.2011
ÚVV-9-29/11-2010 Zmluvy o vykonaní pomocných prác 2,00 MS SR MS SR 30.12.2010 31.12.2011
4101457157 Zmluva o dodávke plynu MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 1.1.2011 31.12.2011