Zmluvy platné a účinné po 9.7.2010


Vyhľadať:     Triediť podľa:    

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS 9-4/22-2012 Zmluva o kúpe psa BBKR 100,00 MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 4.5.2012
ÚVTOS-25-98/13-2012 Kúpna zmluva pri odpredaji vyradeného služ. psa 10,00 4.5.2012 4.8.2012
5-71/11-2012 Zmluva o prevode majetku vo vl. SR 3 730,00 1.8.2012
5-76/11/2012 Zmluva o prevode správy majetku SR 38 123,00 8.8.2012
ÚVV-9-83/11-2012 Zmluva o bezplatnom prevode správy hnuteľných vecí štátu uzatvorená podľa § 9 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 4,00 ÚVV Bratislava 3.9.2012
ÚVVaÚVTOS-5-87 /11-2012 Darovacia zmluva ÚVV a ÚVTOS Košice 10.10.2012 10.10.2012
ÚVV-1-90/31-2012 Dohoda o náhrade škody 93,00 MS SR ÚVV Bratislava 15.10.2012
ÚVV-1-83/32-2012 Dohoda o náhrade škody 34,00 MS SR ÚVV Bratislava 18.10.2012
8.1.2013
ÚVTOSaÚVV-2-23/11-2013 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 28.2.2013 31.12.2013
ÚVTOS-84/32-2013 Dohoda o náhrade škody 333,00 ÚVTOS Levoča 24.4.2013
ÚVV a ÚVTOS-16-1/21-2013 DAROVACIA ZMLUVA MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 26.4.2013
ÚVTOS- 22-1-1/31 – 2013 Dohoda o náhrade škody 110,00 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 30.5.2013
ÚVVaÚVTOS-151/11-2013 Dohoda o skončení nájmu služobného bytu ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS v Bratislave 30.9.2013
2-115/32-2014 Zmluva o dodávke a montáži chladiacich boxov na potraviny 13 451,00 Peter Krkoška - COLDER ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 27.11.2014 31.12.2014
ÚVTOS a ÚVV – 2-123/32-2014 ZMLUVA O DIELO ministerstvo spravodlivosti Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo 1.1.2015 1.1.2020
ÚVTOS-32/14-2014 Kolektívna zmluva pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca na rok 2015 MS SR 1.1.2015 31.12.2015
ÚVV a ÚVTOS – 15- 26/21-SB- 2015 Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania odsúdených MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 1.9.2015 30.6.2016
ÚVTOS-24-7/31-2015 Dohoda na dobrovoľné plnenie MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 15.9.2015
UVVaUVTOS 3-10/32-2015 Zmluva o nájme služobného bytu 72,47 ÚVV a ÚVTOS Košice 1.1.2016 31.12.2016 byt č. 1
UVVaUVTOS 3-11/32-2015 Zmluva o nájme služobného bytu 77,75 ÚVVaÚVTOS Košice 1.1.2016 31.12.2016 byt č. 2
UVVaUVTOS 3-12/32-2015 Zmluva o nájme služobného bytu 68,79 ÚVV a ÚVTOS Košice 1.1.2016 31.12.2016 byt č. 3
UVVaUVTOS 3-13/32-2015 Zmluva o nájme služobného bytu 100,12 ÚVV a ÚVTOS Košice 1.1.2016 31.12.2016 byt č. 4