Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
07/058/2 ZoD MS SR ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 1.12.2007 31.12.2007
2007/11/01 zmluva o dielo MS SR ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 3.12.2007 19.12.2007
027/2007/EES zmluva o dielo MS SR ÚVVaÚVTOS Košice 7.12.2007 17.12.2007
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 11.12.2007 11.12.2007
1-9/34-2008 Zmluva o dielo MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 17.12.2007 23.12.2008
ÚVTOS-1-8/34-2008 Zmluva o dielo MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 18.12.2007 23.12.2008
zmluva o užívaní nebytového priestoru MS SR ÚVVaÚVTOS Košice 20.12.2007 31.12.2008
ÚVTOS-22-12/11-2008 Kúpna zmluva MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.1.2008 31.12.2008
ÚVTOS-22-10/11-2008 Kúpna zmluva MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.1.2008 31.12.2008
ÚVTOS-22-19/11-2008 Nájomná zmluva MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.1.2008 31.12.2008
ÚVTOS-22-20/11-2008 Nájomná zmluva MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.1.2008 31.12.2008
ÚVTOS-22-6/11-2008 Nájomná zmluva MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.1.2008 31.12.2008
ÚVTOS-22-17/11-2008 Nájomná zmluva MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.1.2008 31.12.2008
ÚVTOS-22-15/11-2008 Nájomná zmluva MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.1.2008 31.12.2008
ÚVTOS-22-3/11-2008 Nájomná zmluva MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.1.2008 31.12.2008
ÚVTOS-22-21/11-2008 Nájomná zmluva MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.1.2008 31.12.2008
ÚVTOS-22-18/11-2008 Nájomná zmluva MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.1.2008 31.12.2008
ÚVTOS-22-1/11-2008 Nájomná zmluva MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.1.2008 31.12.2008
ÚVTOS-22-7/11-2008 Nájomná zmluva MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.1.2008 31.12.2008
ÚVTOS-22-5/11-2008 Nájomná zmluva MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.1.2008 31.12.2008
kupna zmluva MS SR ÚVV a ÚVTOS Košice 1.1.2008 31.12.2008
5100000411B zmluva o združenej dodávke elektriny MS SR ÚVVaÚVTOS Košice 1.1.2008 31.12.2008
NZVJS-1-10/32-2009 Kúpna zmluva MS SR Najvyšší súd SR 1.1.2008 31.12.2008
834/2008 kúpna zmluva MS SR ÚVVaÚVTOS Košice 2.1.2008 31.12.2008
ÚVTOS-22-13/11-2008 Kúpna zmluva MS SR ÚVTOS Želiezovce 2.1.2008 2.1.2009