Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006 a ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 26.3.2007 26.3.2007
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 27.3.2007 27.3.2007
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 4.4.2007 4.4.2007
ÚVTOS-31-6/11-2007 Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS Želiezovce 12.4.2007 12.4.2007
ÚVTOS-1-13/34-2007 Zmluva o dielo MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 16.4.2007 31.5.2007
Kúpna zmluva MS SR ÚVTOS Želiezovce 3.5.2007 3.5.2008
zmluva o poskytovaní servisných služieb MS SR ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 3.5.2007 31.12.2007
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 15.5.2007 15.5.2007
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 18.5.2007 18.5.2007
Zmluva o prevode majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 4.6.2007 4.6.2007
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 7.6.2007 7.6.2007
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 14.6.2007 14.6.2007
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 2.7.2007 2.7.2007
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 10.7.2007 10.7.2007
kúpna zmluva MS SR ÚVVaÚVTOS Košice 31.7.2007 31.12.2007
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 17.8.2007 17.8.2007
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 30.8.2007 30.8.2007
ÚVTOS-1-17/34-2007 Zmluva o dielo MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 10.9.2007 21.12.2007
Zmluva o dielo MS SR ÚVTOS Želiezovce 20.9.2007 1.10.2007
ÚVTOS-1-19/34-2007 Zmluva o dielo MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 15.10.2007 19.10.2007
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 18.10.2007 18.10.2007
1/2007 zmluva o dielo MS SR ÚVVaÚVTOS Košice 29.10.2007 23.11.2007
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 5.11.2007 5.11.2007
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 5.11.2007 5.11.2007
ÚVTOS-17-77/11-2007 Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 27.11.2007 27.11.2007