Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVV-167/03-2010 Zmluva o poskytnutí prác a služieb pri ručnom šití obuvi MS SR ÚVV Banská Bystrica 1.1.2011 31.12.2011
ÚVV -1-16/32-2011 KÚPNA ZMLUVA MS SR ÚVV Žilina 1.1.2011 31.12.2011
č.ABO-150810/01/2011 zmluva o nájme 87,00 MS SR ÚVVaÚVTOS v Košiciach 1.1.2011 31.12.2011
ÚVTOS 2-21/11-2011 Kúpna zmluva-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.1.2011 31.12.2011
NZVJS-14-4/32-2011 Dodatok č. 3/2011 k zmluve o dodávke plynu MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 1.1.2011 31.12.2011
NZVJS-2-6/32-2011 Dodatok č. 1 k zmluve č. 011-2009 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 1.1.2011 31.12.2011
905-04246-98 Z o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 10 - flotila MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 1.1.2011
ÚVV-13-16/32-2011 Kúpno - predajná zmluva MS SR ÚVV Žilina 1.1.2011 31.12.2011
ÚVV-12-16/32-2011 Kúpna zmluva číslo F003/11 MS SR ÚVV Žilina 1.1.2011 31.12.2011
ÚVV-11-16/32-2011 RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA MS SR ÚVV Žilina 1.1.2011 31.12.2011
ÚVTOS-69-35/11-2010 Kúpna zmluva MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.1.2011 31.12.2011
ÚVV-14-16/32-2011 Rámcová kúpna zmluva MS SR ÚVV Žilina 1.1.2011 31.12.2011
2011-32-0003 Nájomna zmluva služobné byty (KE-Šaca) MS SR pracovník ZVJS 1.1.2011 31.12.2011
2011-32-0002 Nájomna zmluva služobné byty (KE-Šaca) MS SR pracovník ZVJS 1.1.2011 31.12.2011
2011-32-0005 Nájomna zmluva služobné byty (KE-Šaca) MS SR pracovník ZVJS 1.1.2011 31.12.2011
2011-32-0006 Nájomna zmluva služobné byty (KE-Šaca) MS SR pracovník ZVJS 1.1.2011 31.12.2011
2011-32-0007 Nájomna zmluva služobné byty (KE-Šaca) MS SR pracovník ZVJS 1.1.2011 31.12.2011
2011-32-0008 Nájomna zmluva služobné byty (KE-Šaca) MS SR pracovník ZVJS 1.1.2011 31.12.2011
2011-32-0009 Nájomna zmluva služobné byty (KE-Šaca) MS SR pracovník ZVJS 1.1.2011 31.12.2011
2011-32-0010 Nájomna zmluva služobné byty (KE-Šaca) MS SR pracovník ZVJS 1.1.2011 31.12.2011