Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
MTZ prísl. ´´Ustredný sklad ZVJS Liptovská Štiavnička o bezoplatnom prevode správy majetku vo vlastníctve SR ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 1.1.1970