Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Č.1320/06-6345/2014 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ZMLUVA O BEZHOTOVOSTNOM PLATOBNOM STYKU ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 1.5.2014