Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
3/2014 ŽSR Zmluva číslo 3/2014 - TA o styku s vlečkou ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 1.5.2014 30.4.2019
Dodatok č. 1 k zmluve ÚVTOS a ÚVV– 10-3/34-2013 ŽSR Dodatok č. 1 k zmluve ÚVTOS a ÚVV– 10-3/34-2013 ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 6.12.2014