Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVV 2-11/34-2010 Žrebčinec, V. Šariš SK s.r.o. Zmluva o dielo č.ÚVV 2-11/34-2010 uzatvorená podľa ustanovenia §536 a § 565 Obchodného zákonníka MS SR ÚVV Prešov 30.12.2009 31.12.2010