Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚZVJS-BR-3-125/50-94 zamestnanec ZVJS Nájomná zmluva na byt MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 7.10.1994
zamestnanec ZVJS Zmluva o nájme bytu MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 30.11.2007 29.11.2012
ÚVTOS-1-14/31-2012 Suč zamestnanec ZVJS Dohoda o náhrade škody a o spôsobe jej náhrady 40,25 MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 5.10.2012 31.12.2012
ÚVTOS-1-15/31-2012 Suč zamestnanec ZVJS Dohoda o náhrade škody a o spôsobe jej náhrady 30,45 MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 5.10.2012 31.12.2012
ÚVTOS-1-16/31-2012 Suč zamestnanec ZVJS Dohoda o náhrade škody a o spôsobe jej náhrady 29,40 MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 5.10.2012 31.12.2012
ÚVTOS-1-17/31-2012 Suč zamestnanec ZVJS Dohoda o náhrade škody a o spôsobe jej náhrady 10,15 MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 5.10.2012 31.12.2012
ÚVTOS-25-50/13-2013 Zampra, s.r.o. Zmluva o dielo 8 928,00 MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 15.3.2013
121319534 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 2.7.2013
ÚVTOS a ÚVV-2-56/32-2013 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 26.10.2013
ÚVTOSaÚVV-2-65/32-2015 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 29.10.2015
UVVaUVTOS-33-3/32-2016 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 4 194,00 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave 7.3.2016 7.3.2016 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy UVVaUVTOS-33-3/32-2016
121649196 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ministerstvo spravodlivosti ÚVTOSaÚVV Leopoldov 1.1.2017
7-16/32-2006 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o prevádzkovaní energetického diela 5/2006 957,00 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 1.4.2006
ÚVTOS-1/6-1/2008 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o prevádzkovaní energetického zariadenia číslo 1/2008 MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 1.3.2008
ÚVTOS-1/13-1/2008 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o prevádzkovaní energetického diela MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 30.9.2008
ÚVV-15-29/11-2009 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vyhradeného technického zariadenia MS SR ÚVV Nitra 1.9.2009
ÚVTOS-2-8/32-09 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 32 971,00 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 20.5.2009
ÚVV-15-18/11-2009 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu MS SR ÚVV Nitra 19.6.2009
ÚVV-170/32-2006 Západoslovenské vodárne a kanalizácie Zmluva č. 1101/97 MS SR ÚVV Nitra 2.6.1997
NZVJS-57/01-2009 Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu v SR Darovacia zmluva MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 17.8.2009