Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVVaÚVTOS-42-23/32-2014 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Kúpna zmluva ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS v Bratislave 17.12.2014 17.12.2015
BBKR 1-7/34-2016 Záhradnícke a rekreačné služby Zmluva č. 1-7/34-2016 BBKR 20 000,00 ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 4.3.2016 31.12.2016
ÚVV-1/ZO OY-PO/2011 Základná odborová odborová organizácia ZVJS pri ÚVV Prešov Zmluva o využití sociálneho fondu v Ústave na výkon väzby Prešov MS SR ÚVV Prešov 1.1.2011
ÚVV-19-1 11-2013 Základná organizácia odborového zväz pri Ústave na výkon väzby v Žiline P o d n i k o v ú k o l e k t í v n u z ml u v u MS SR ÚVV Žilina 3.1.2013
ÚVV a ÚVTOS-15-3/11-2015 Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dodatok č. 1 k Zmluve o tvorbe a použití sociálneho fondu na rok 4,20 MS SR Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra 1.4.2015
ÚVV-15-2/11-2011 Základná organizácia odborového zväzu Kolektívna zmluva na rok 2011 MS SR ÚVV Nitra 17.1.2011
ÚVTOS 26/11-2011 Základná organizácia odborového zväzu Kolektívna zmluva UVTOS Ružomberok 2011 - príslušníci MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.3.2011
ÚVTOS 27/11-2011 Základná organizácia odborového zväzu Kolektívna zmluva UVTOS Ružomberok 2011 - zamestnanci MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.3.2011
NZVJS-53/11-2011 Základná organizácia odborového zväzu Kolektívna zmluva pre zamestnancov MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 31.3.2011
ÚVV-19-30/11-2011 Základná organizácia odborového zväzu Zmluva o využití sociálneho fondu 2012 ZA MS SR ÚVV Žilina 30.12.2011 31.12.2012
ÚVV-19-29/11-2011 Základná organizácia odborového zväzu Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov Ústavu na výkon väzby v Žiline MS SR ÚVV Žilina 1.1.2012 31.12.2012
ÚVV- 15-7/11-2012 Základná organizácia Odborového zväzu Dodatok č. 1 k zmluve o využití sociálneho fondu v Ústave na výkon väzby v Nitre na rok 2012 MS SR ÚVV Nitra 26.1.2012 31.12.2012
Dodatok č.1 k zmluve o využití sociálneho fondu na rok 2012 ZA Základná organizácia odborového zväzu Dodatok č.1 k zmluve o využití sociálneho fondu na rok 2012 ZA MS SR ÚVV Žilina 1.4.2012 31.12.2012
Dodatok č.3 k ÚVTOS-12-14/11-2013 Suč Základná organizácia odborového zväzu Dodatok č.3 k podnikovej kolektívnej zmluve pre zamestnancov ÚVTOS pre mladistvých Sučany na rok 2014 MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 2.7.2014 31.12.2014
ÚVTOS –14-6/14-2015 Suč Základná organizácia odborového zväzu Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov na rok 2016 ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS pre ml. Sučany 1.1.2016 31.12.2016
ÚVTOS –14-7/14-2015 Suč Základná organizácia odborového zväzu Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov na rok 2016 ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS pre ml. Sučany 1.1.2016 31.12.2016
N ZVJS-42/11-2014 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov zboru MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 16.1.2014
N ZVJS-41/11-2014 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov zboru MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 16.1.2014
N ZVJS-43/11-2014 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 16.1.2014
N ZVJS-46/11-2014 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Dodatok č.1 k podnikovej kolektívnej zmluve pre zmestnancov zboru MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 27.5.2014