Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zuzana Jánošíková Kúpna zmluva 350,00 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 13.12.2010 13.12.2010
GR ZVJS-31/5114100018/2015 Zuzana Lehocká Dohoda o splátkach 164,00 MS SR GR ZVJS 18.5.2015
GR ZVJS-31/4615100290/2016 Zuzana Lokšová Dohoda o splátkach 250,00 MS SR GR ZVJS 21.4.2016
ÚVV-7-8/32-2006 Zuzana SLIVIAKOVÁ Zmluva č. 7-8/32-2006 o nájme nebytového priestoru MS SR ÚVV Žilina 20.10.2006 31.10.2011
ÚVV-9-82/11-2012 Zuzana Szalayová Darovacia zmluva MS SR ÚVV Bratislava 9.10.2012
ÚVTOS-69-20/11-2010 Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo Zmluva o poskytnutí zľavy malému a strednému poľnohospodárskemu podniku pôsobiacemu vo výrobe poľnohospodárskych výrobkov na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat v zmysle NV SR č. 264/2009 Z.z. a Schémy ŠP č. MS SR ÚVTOS Želiezovce 31.3.2010 31.12.2010
ÚVTOS-54-68/11-2012 Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo Zmluva o poskytnutí zľavy malému a strednému poľnohospodárskemu podniku č. 101/2012 MS SR ÚVTOS Želiezovce 20.12.2012 31.12.2012
32/2014 Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo Zmluva o poskytnutí zľavy malému a strednému poľnohospodárskemu podniku MS SR ÚVTOS Želiezovce 2.8.2014 31.12.2014
ÚVTOS-71/26-2017 ZVIERACIA KLINIKA PAŠEK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti 1 992,00 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 1.4.2017 31.3.2018
ÚVTOS a ÚVV-429/26-2017 ZVIERACIA KLINIKA PAŠEK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní veterinárnych služieb pre služobných psov 4 800,00 MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 22.12.2017 31.12.2018
GR ZVJS-32-201/11-2012 ZVS Holding, a.s. Kúpna zmluva MS SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 1.1.1970
GRZVJS 6-23/32-2010 ZVS Holding, a.s. kúpna zmluva 26 275,00 GR ZVJS 26.8.2010
GR ZVJS-74-100/11-2011 ZVS Holding, a.s. Kúpna zmluva 42 000,00 MS SR GR ZVJS 2.12.2011 22.12.2011
GR ZVJS-32-129/11-2013 ZVS Holding, a.s. Kúpna zmluva MS SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráţe 19.12.2013
GR ZVJS-31/4113100044 Žák Jaroslav Dohoda o splátkach 417,00 MS SR GR ZVJS 2.7.2013
GR ZVJS-31/4614100290 Žaneta Kecuková Dohoda o splátkach 495,00 MS SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 21.10.2014 31.3.2015
78/70-2004/4 Železnice Slovenskej republiky Zmluva č. 831 379 046-6-04 o prenájme pozemkových plôch ŽSR MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 31.8.2004
ÚVTOSaÚVV -2-8/11-2008 Železnice Slovenskej republiky Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 15.1.2008
ÚVTOSaÚVV -2-9/11-2008 Železnice Slovenskej republiky Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 15.1.2008
ÚVTOSaÚVV -2-11/11-2008 Železnice Slovenskej republiky Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 15.1.2008