Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
BBKR 251/11-2011 ZO OZ ZVJS Banská Bystrica-Kráľová Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov na rok 2012 BBKR MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 1.2.2012 31.12.2012
ÚVTOS 260/11-2012 ZO OZ ZVJS Banská Bystrica-Kráľová Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov na rok 2013 BBKR MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 1.1.2013 31.12.2013 Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov na rok 2013 BBKR
ÚVTOS 261/11-2012 ZO OZ ZVJS Banská Bystrica-Kráľová Podniková kolektívna zmluva o tvorbe a využití sociaálneho fondu na rok 2013 BBKR MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 1.1.2013 31.12.2013 Podniková kolektívna zmluva o tvorbe a využití sociaálneho fondu na rok 2013 BBKR
ÚVTOS 262/11-2012 ZO OZ ZVJS Banská Bystrica-Kráľová Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov na rok 2013 BBKR MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 1.1.2013 31.12.2013 Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov na rok 2013 BBKR
BBKR 7-29/32-2015 ZO OZ ZVJS Banská Bystrica-Kráľová Zmluva o výpožičke číslo:3/2015 BBKR ministerstvo spravodlivosti anonymizovane 24.4.2015 27.4.2015
ÚVTOS 140/11-2015 ZO OZ ZVJS Banská Bystrica-Kráľová Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov ÚVTOS BBKR na rok 2016 BBKR MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 1.1.2016 31.12.2016 Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov ÚVTOS BBKR na rok 2016 BBKR
ÚVTOS 141/11-2015 ZO OZ ZVJS Banská Bystrica-Kráľová Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov ÚVTOS BBKR na rok 2016 BBKR MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 1.1.2016 31.12.2016 Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov ÚVTOS BBKR na rok 2016 BBKR
ÚVTOS 142/11-2015 ZO OZ ZVJS Banská Bystrica-Kráľová Podniková kolektívna zmluva o tvorbe a využití sociálneho fondu na rok 2016 BBKR MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 1.1.2016 31.12.2016 Podniková kolektívna zmluva o tvorbe a využití sociálneho fondu na rok 2016 BBKR
BBKR 28/32-2017 ZO OZ ZVJS Banská Bystrica-Kráľová Darovacia zmluva BBKR 150,00 ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 28.1.2017 31.12.2017
ÚVTOS 89/14-2017 ZO OZ ZVJS Banská Bystrica-Kráľová Podniková kolektívna zmluva pre zamestncov odmeňoaných podľa zákona č.553/2003Z.z- o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 1.1.2018 31.12.2018 Podniková kolektívna zmluva pre zamestncov odmeňoaných podľa zákona č.553/2003Z.z- o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
ÚVTOS 90/14-2017 ZO OZ ZVJS Banská Bystrica-Kráľová Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová na rok 2018 MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 1.1.2018 31.12.2018 Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová na rok 2018
ÚVTOS 91/14-2017 ZO OZ ZVJS Banská Bystrica-Kráľová Podniková kolektívna zmluva o tvorbe a využití sociálneho fondu na rok 2018 67 322,00 MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 1.1.2018 31.12.2018 Podniková kolektívna zmluva o tvorbe a využití sociálneho fondu na rok 2018
ÚVV-10/ZO OZ-PO/2011 ZO OZ ZVJS pri ÚVV Prešov Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov ÚVV Prešov ÚVV Prešov 1.1.1970
ÚVVaÚVTOS – 22/ZO OZ-PO/2012 ZO OZ ZVJS pri ÚVV Prešov Dodatok č. 2 MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 3.8.2012
ÚVV a ÚVTOS–8/1-2017 ZO OZ ZVJS pri ÚVV Prešov Kolektívna zmluva pre príslušníkov Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 1.1.2018 31.12.2018
ÚVVaÚVTOS-9/1-2017 ZO OZ ZVJS pri ÚVV Prešov Kolektívna zmluva pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 1.1.2018 31.12.2018
ÚVVaÚVTOS-7/1-2017 ZO OZ ZVJS pri ÚVV Prešov Zmluva o využití sociálneho fondu v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Prešov MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 2.1.2018 31.12.2018
GRZVJS-32-6/11-2012 ZO OZ ZVJS pri GRZVJS Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov GR ZVJS 13.1.2012 31.12.2012
ZO OZ ZVJS-1/LE- 2012 ZO OZ ZVJS pri ÚVTOS a ÚVV Levoča Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov ÚVTOS a ÚVV Levoča ÚVTOS a ÚVV Levoča 1.1.2012 31.12.2012
ZO OZ ZVJS-2/LE-2012 ZO OZ ZVJS pri ÚVTOS a ÚVV Levoča Zmluva o využití sociálneho fondu v ÚVTOS a ÚVV Levoča ÚVTOS a ÚVV Levoča 12.1.2012 31.12.2012