Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
78-12/70-02 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zmluva o podmienkach bezhotovostného platobného styku č. 629/2002 MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 3.6.2002
78-12/70-02 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach bezhotovostného platobného styku č. 629/2002 MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 1.7.2003
78-12/70-02 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach bezhotovostného platobného styku č. 629/2002 MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 27.1.2005
78-12/70-02 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Dodatok č. 3 k Zmluve o podmienkach bezhotovostného platobného styku č. 629/2002 MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 4.1.2006
78-12/70-02 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Dodatok č. 4 k Zmluve o podmienkach bezhotovostného platobného styku č. 629/2002 MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 17.12.2007