Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
165029 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zmluva o poskytovaní vlečkových služieb MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 1.5.2006
165029 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní vlečkových služieb MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 1.10.2007
165029 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní vlečkových služieb MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 1.1.1970