Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚW - 1-27/1-2012 ZO OZ pri ÚVV ŽILINA Zmluva o využití sociálneho fondu na rok 2012. MS SR ÚVV Žilina 13.6.2012
ÚVV-19-2 11-2013 ZO OZ pri ÚVV ŽILINA Zmluva o využití sociálneho fondu na rok 2013 MS SR ÚVV Žilina 3.1.2013
Ú V V - 11 -99/11-2013 ZO OZ pri ÚVV ŽILINA Podnikovú kolektívnu zmluvu MS SR ÚVV Žilina 1.1.2014 31.12.2014
ÚVV – 11 - 62 /11- 2014 ZO OZ pri ÚVV ŽILINA Zmluvu o tvorbe a využití sociálneho fondu na rok 2015 MS SR ÚVV Žilina 1.12.2014 31.12.2015
ÚVV – 11 - 63 / 11-2014 ZO OZ pri ÚVV ŽILINA Podnikovú kolektívnu zmluvu MS SR ÚVV Žilina 1.1.2015 31.12.2015
ÚVVaÚVTOS-5-16/11-2013 ZO OZ pri ÚVVa ÚVTOS v Košiciach Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov na rok 2013 ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS Košice 25.1.2013 31.1.2013
ÚVVaÚVTOS-5-17/11-2013 ZO OZ pri ÚVVa ÚVTOS v Košiciach Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov na rok 2013 ministerstvo spravodlivosti ÚVVaÚVTOS v Košiciach 25.1.2013
ÚVVaÚVTOS-5-15/11-2013 ZO OZ pri ÚVVa ÚVTOS v Košiciach Zmluva o využití sociálneho fondu na rok 2013 ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 25.1.2013
ÚVVaÚVTOS-73111-2013 ZO OZ pri ÚVVa ÚVTOS v Košiciach DODATOK č.1 k Podnikovej kolektívnej zmluve pre zamestnancov ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 1.11.2013
ÚVV a ÚVTOS-54/11-2014 ZO OZ pri ÚVVa ÚVTOS v Košiciach Kolektívna zmluva pre príslušníkov ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 1.1.2014 31.12.2014
ÚVV a ÚVTOS-55/11-2014 ZO OZ pri ÚVVa ÚVTOS v Košiciach Kolektívna zmluva pre zamestnancov ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 1.1.2014 31.12.2014
ÚVV a ÚVTOS-56/11-2014 ZO OZ pri ÚVVa ÚVTOS v Košiciach Zmluva o využití sociálneho fondu ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 1.1.2014 31.12.2014
ÚVV a ÚVTOS-39 /11-2014 ZO OZ pri ÚVVa ÚVTOS v Košiciach Kolektívna zmluva pre príslušníkov na rok 2015 ÚVV a ÚVTOS Košice 1.1.2015 31.12.2015
ÚVTOS 55/11-2012 ZO OZ ZVJS Banská Bystrica-Kráľová Podniková kolektívna zmluva o tvorbe a využití sociálneho fondu na rok 2012 BBKR MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 31.1.2012
BBKR 251/11-2011 ZO OZ ZVJS Banská Bystrica-Kráľová Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov na rok 2012 BBKR MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 1.2.2012 31.12.2012
ÚVTOS 260/11-2012 ZO OZ ZVJS Banská Bystrica-Kráľová Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov na rok 2013 BBKR MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 1.1.2013 31.12.2013 Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov na rok 2013 BBKR
ÚVTOS 261/11-2012 ZO OZ ZVJS Banská Bystrica-Kráľová Podniková kolektívna zmluva o tvorbe a využití sociaálneho fondu na rok 2013 BBKR MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 1.1.2013 31.12.2013 Podniková kolektívna zmluva o tvorbe a využití sociaálneho fondu na rok 2013 BBKR
ÚVTOS 262/11-2012 ZO OZ ZVJS Banská Bystrica-Kráľová Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov na rok 2013 BBKR MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 1.1.2013 31.12.2013 Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov na rok 2013 BBKR
BBKR 7-29/32-2015 ZO OZ ZVJS Banská Bystrica-Kráľová Zmluva o výpožičke číslo:3/2015 BBKR ministerstvo spravodlivosti anonymizovane 24.4.2015 27.4.2015
ÚVTOS 140/11-2015 ZO OZ ZVJS Banská Bystrica-Kráľová Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov ÚVTOS BBKR na rok 2016 BBKR MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 1.1.2016 31.12.2016 Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov ÚVTOS BBKR na rok 2016 BBKR