Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS 27/11-2011 Základná organizácia odborového zväzu Kolektívna zmluva UVTOS Ružomberok 2011 - zamestnanci MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.3.2011
NZVJS-53/11-2011 Základná organizácia odborového zväzu Kolektívna zmluva pre zamestnancov MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 31.3.2011
ÚVV-19-30/11-2011 Základná organizácia odborového zväzu Zmluva o využití sociálneho fondu 2012 ZA MS SR ÚVV Žilina 30.12.2011 31.12.2012
ÚVV-19-29/11-2011 Základná organizácia odborového zväzu Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov Ústavu na výkon väzby v Žiline MS SR ÚVV Žilina 1.1.2012 31.12.2012
ÚVV- 15-7/11-2012 Základná organizácia Odborového zväzu Dodatok č. 1 k zmluve o využití sociálneho fondu v Ústave na výkon väzby v Nitre na rok 2012 MS SR ÚVV Nitra 26.1.2012 31.12.2012
Dodatok č.1 k zmluve o využití sociálneho fondu na rok 2012 ZA Základná organizácia odborového zväzu Dodatok č.1 k zmluve o využití sociálneho fondu na rok 2012 ZA MS SR ÚVV Žilina 1.4.2012 31.12.2012
Dodatok č.3 k ÚVTOS-12-14/11-2013 Suč Základná organizácia odborového zväzu Dodatok č.3 k podnikovej kolektívnej zmluve pre zamestnancov ÚVTOS pre mladistvých Sučany na rok 2014 MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 2.7.2014 31.12.2014
ÚVTOS –14-6/14-2015 Suč Základná organizácia odborového zväzu Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov na rok 2016 ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS pre ml. Sučany 1.1.2016 31.12.2016
ÚVTOS –14-7/14-2015 Suč Základná organizácia odborového zväzu Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov na rok 2016 ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS pre ml. Sučany 1.1.2016 31.12.2016
N ZVJS-42/11-2014 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov zboru MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 16.1.2014
N ZVJS-41/11-2014 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov zboru MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 16.1.2014
N ZVJS-43/11-2014 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 16.1.2014
N ZVJS-46/11-2014 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Dodatok č.1 k podnikovej kolektívnej zmluve pre zmestnancov zboru MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 27.5.2014
N ZVJS-15/11-2015 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov zboru MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 24.1.2015
N ZVJS-16/11-2015 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov zboru MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 24.1.2015
N ZVJS-17/11-2015 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 24.1.2015
N ZVJS-11-11/11-2016 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov zboru MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 30.1.2016 31.12.2016
N ZVJS-11-12/11-2016 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 30.1.2016 31.12.2016
N ZVJS-11-10/11-2016 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov zboru MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 30.1.2016 31.12.2016
ZO OZ ZVJS-11/LE-2011 Základná organizácia Odborového zväzu pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Levoči Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov ÚVTOS a ÚVV Levoča 1.1.2012 31.12.2012