Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
11-47/32-2009 ZSE Energia, a.s Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb ÚVTOS a ÚVV na rok 2010 MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 1.1.2010 31.12.2011
11-47/32-2009 ZSE Energia, a.s Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb ÚVTOS a ÚVV na rok 2010 MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 1.1.2010 31.12.2011