Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávatež Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávatež Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS-67-5/32-2016 ZSE Energy Solutions, s. r. o. Dohoda o ukončení zmluvy č. 5/2006 (ÚVTOS-7-16/32-2006) MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 31.12.2016