Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVV a ÚVTOS-13/11-2015 ZOOZ ÚVVaÚVTOS Košice Zmluva o využití sociálneho fondu pre príslušníkov a zamestnancov Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice na rok 2015 ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS Košice 14.1.2015 31.12.2015
ÚVV a ÚVTOS-12/11-2015 ZOOZ ÚVVaÚVTOS Košice Kolektívna zmluva pre zamestnancov ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS Košice 17.1.2015
ÚVVaÚVTOS-15-4/11-2014 ZOOZ ZVJS pri ÚVV a ÚVTOS v Nitre Podnikovú kolektívnu zmluvu pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže služobne zaradených v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre na rok 2014 MS SR ÚVV a ÚVTOS v Nitre 1.1.1970 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-15-5/11-2014 ZOOZ ZVJS pri ÚVV a ÚVTOS v Nitre Podnikovú kolektívnu zmluvu pre zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo MS SR ÚVV a ÚVTOS v Nitre 6.2.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-15-6/11-2014 ZOOZ ZVJS pri ÚVV a ÚVTOS v Nitre Dohodu o tvorbe a využití sociálneho fondu v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre na rok 2014 MS SR ÚVV a ÚVTOS v Nitre 6.2.2014 31.12.2014
NZVJS-10-10/32-2010 Zopos Trade spol. s.r.o. Kúpna zmluva MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 1.1.2010 31.12.2010
NZVJS-20-22/32-2011 Zopos Trade spol. s.r.o. Kúpna zmluva MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 1.1.2012 31.12.2012
N ZVJS-6-9/11-2014 ZOPOS TRADE, s.r.o. Kúpna zmluva MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 17.2.2014 31.5.2014
NZVJS-10-10/32-2011 Zopos Trade, spol. s r.o. Kúpna zmluva MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 1.1.2011 31.12.2011
GR ZVJS-31/5313100205 Zoran Slatárovič Dohoda o splátkach 292,00 MS SR GR ZVJS 3.7.2014
ÚVVaÚVTOS-23-7/21-2015 Zoran Svoboda Dohoda na dobrovoľné plnenie 14,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica 27.3.2015 Úhrada zavinených trov výkonu trestu odňatia slobody
GRZVJS-74-107/11-2011 ZORNICA BANKO FASHION, a. s. Zmluva na dodanie tovaru MS SR GR ZVJS 9.11.2011 9.11.2015
3-2/32-2007 ZSE Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb oprávnenému odberateľovi 28 800,00 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 1.1.2007
ÚVTOS-22-9/11-2008 ZSE a.s. Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie Želiezovce 62 400,00 62 400,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 14.1.2008
ÚVTOS-32-31/11-2009 ZSE a.s. Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny Santovka 6 000,00 6 000,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 17.4.2009 31.12.2010
ÚVTOS-32-30/11-2009 ZSE a.s. Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny 62 400,00 62 400,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 17.4.2009 31.12.2010
ÚVTOS-32-28/11-2009 ZSE a.s. Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny bytovka Želiezovce 50,00 50,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 17.4.2009 31.12.2010
ÚVTOS-31-50/11-2009 ZSE a.s. Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny Želeiezovce MS SR ÚVTOS Želiezovce 21.7.2009 31.12.2010
ÚVTOS-31-60/11-2009 ZSE a.s. Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny Želiezovce 62 400,00 62 400,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 24.11.2009 31.12.2011
Oddelenie logistiky ZSE Distribúcia a.s. Zmluva o dielo 120150199 MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 12.2.2010