Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
UVVaUVTOS-33-3/32-2016 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 4 194,00 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave 7.3.2016 7.3.2016 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy UVVaUVTOS-33-3/32-2016
121649196 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ministerstvo spravodlivosti ÚVTOSaÚVV Leopoldov 1.1.2017
7-16/32-2006 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o prevádzkovaní energetického diela 5/2006 957,00 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 1.4.2006
ÚVTOS-1/6-1/2008 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o prevádzkovaní energetického zariadenia číslo 1/2008 MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 1.3.2008
ÚVTOS-1/13-1/2008 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o prevádzkovaní energetického diela MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 30.9.2008
ÚVV-15-29/11-2009 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vyhradeného technického zariadenia MS SR ÚVV Nitra 1.9.2009
ÚVTOS-2-8/32-09 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 32 971,00 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 20.5.2009
ÚVV-15-18/11-2009 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu MS SR ÚVV Nitra 19.6.2009
ÚVV-170/32-2006 Západoslovenské vodárne a kanalizácie Zmluva č. 1101/97 MS SR ÚVV Nitra 2.6.1997
NZVJS-57/01-2009 Zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu v SR Darovacia zmluva MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 17.8.2009
ÚVTOS 12-46/11-2009 ZCŠ Rajec DOHODA o individuálnom vzdelávaní MS SR ÚVTOS Sučany 4.12.2009
GR ZVJS-31/20066976/2013 Zdenek Jakubec Dohoda o splátkach 1 506,00 MS SR GR ZVJS 13.6.2013 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-37-1/21-2014 Zdeněk Willmann, Tupolevova č. 8, Bratislava Darovacia zmluva 45,00 ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS v Bratislave 25.2.2014
GR ZVJS-31/4209100381/2014 Zdeňka Bihariová Dohoda o splátkach 493,00 MS SR GR ZVJS 28.5.2014
GR ZVJS-31/4111310047/2016 Zdenko Bilý Dohoda o splátkach 46,00 MS SR GR ZVJS 31.10.2016
GR ZVJS-31/20076496/2012 Zdenko Hodás Dohoda o splátkach 850,00 MS SR GR ZVJS 23.11.2012
LRS ZVJS-9/32-2011 Zdenko Longauer Zmluva o dielo BBKR LRS 769,00 MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 17.9.2011 25.9.2011
ÚVTOS-7-95/32-2015 Zdenko Longauer Zmluva o dielo BBKR 1 174,00 ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 13.10.2016 31.10.2016
ÚVTOSaÚVV-1-EQUAL/2008 Zdenko Rau Kúpna zmluva MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 25.4.2008
GR ZVJS-31/4413100200/2013 Zdeno Uličný Dohoda o splátkach 3 419,00 MS SR GR ZVJS 19.12.2013 30.6.2014