Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávatež Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávatež Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
GRZVJS-74-107/11-2011 ZORNICA BANKO FASHION, a. s. Zmluva na dodanie tovaru MS SR GR ZVJS 9.11.2011 9.11.2015
GRZVJS-74-108/11-2011 ZORNICA BANKO FASHION, a. s. Kúpna zmluva č. 1 214 504,08 MS SR GR ZVJS 9.11.2011 15.12.2011
GRZVJS-32-124/11-2012 ZORNICA BANKO FASHION, a. s. Dohoda o ukončení zmluvy na dodanie tovaru č. GRZVJS-74-107/11-2011 MS SR GR ZVJS 22.6.2012