Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS-22-9/11-2008 ZSE a.s. Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie Želiezovce 62 400,00 62 400,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 14.1.2008