Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS-32-31/11-2009 ZSE a.s. Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny Santovka 6 000,00 6 000,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 17.4.2009 31.12.2010