Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVVaÚVTOS-15-4/11-2014 ZOOZ ZVJS pri ÚVV a ÚVTOS v Nitre Podnikovú kolektívnu zmluvu pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže služobne zaradených v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre na rok 2014 MS SR ÚVV a ÚVTOS v Nitre 1.1.1970