Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS-25-60/13-2012 Základná škola Považská 12, Košice Zmluva o realizácii vzdelávania pre odsúdených MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 16.3.2012 31.12.2012
ÚVTOS-25-209/13-2012 Základná škola Považská 12, Košice Zmluva o realizácii vzdelávania pre odsúdených MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 29.12.2012 31.12.2013
ÚVV-3-36/21-2015. Základná škola s materskou školou DOHODA o zabezpečení individuálneho vzdelávania MS SR ÚVV Žilina 28.8.2015
1 Základná škola Šmeralova Nájomná zmluva MS SR ÚVV Prešov 3.9.2010 30.6.2011
ÚVV a ÚVTOS -17-16/11-2012 Základná škola Šmeralova Nájomná zmluva 56,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 5.3.2012 28.5.2012
ÚVV a ÚVTOS-8-5/22-2016 Základná škola Šmeralova Nájomná zmluva 84,00 ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS Prešov 24.3.2016 20.5.2016
ÚVV a ÚVTOS-35/26-2018 Základná škola Šmeralova nájomná zmluva 98,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 20.2.2018 31.5.2018
Základná škola, Bakossova 5, BB Dohoda o zabezpečovaní povinnej školskej dochádzky MS SR ÚVV Banská Bystrica 9.9.2008
ÚVTOSaÚVV-2-4/11-2011 Základná škola, Medňanská 514/5 Ilava Dohoda o zabezpečovaní povinnej školskej dochádzky MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 27.1.2011
ÚVTOS-55-34/11-2012 Základná škola, Pohronský Ruskov Darovacia zmluva č. ÚVTOS-55-34/11-2012 MS SR ÚVTOS Želiezovce 19.10.2012
KŠ-2/1/2017 Zamestnanec - kuchár Dohoda o náhrade škody a o spôsobe jej náhrady 67,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica 5.12.2017 4.1.2018 Náhrada škody spôsobenej zamestnancom
KŠ-2/1/2016 Zamestnanec ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Ing. M.G. Dohoda o náhrade škody 11,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica 20.4.2016 4.5.2016
ÚZVJS-BR-3-125/50-94 zamestnanec ZVJS Nájomná zmluva na byt MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 7.10.1994
zamestnanec ZVJS Zmluva o nájme bytu MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 30.11.2007 29.11.2012
ÚVTOS-1-14/31-2012 Suč zamestnanec ZVJS Dohoda o náhrade škody a o spôsobe jej náhrady 40,25 MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 5.10.2012 31.12.2012
ÚVTOS-1-15/31-2012 Suč zamestnanec ZVJS Dohoda o náhrade škody a o spôsobe jej náhrady 30,45 MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 5.10.2012 31.12.2012
ÚVTOS-1-16/31-2012 Suč zamestnanec ZVJS Dohoda o náhrade škody a o spôsobe jej náhrady 29,40 MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 5.10.2012 31.12.2012
ÚVTOS-1-17/31-2012 Suč zamestnanec ZVJS Dohoda o náhrade škody a o spôsobe jej náhrady 10,15 MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 5.10.2012 31.12.2012
ÚVTOS-25-50/13-2013 Zampra, s.r.o. Zmluva o dielo 8 928,00 MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 15.3.2013
121319534 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 2.7.2013