Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOSaÚVV-2-1/11-2012 ZO OZ ZVJS v ÚVTOS a ÚVV Ilava Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov a príslušníkov ZVJS MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 12.1.2012 31.12.2012
ÚVTOSaÚVV-2-1/11-2013 ZO OZ ZVJS v ÚVTOS a ÚVV Ilava Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 11.1.2013 31.12.2013
ÚVTOSaÚVV-2-2/11-2013 ZO OZ ZVJS v ÚVTOS a ÚVV Ilava Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 11.1.2013 31.12.2013
ÚVTOSaÚVV-2-3/11-2013 ZO OZ ZVJS v ÚVTOS a ÚVV Ilava Podniková kolektívna zmluva o tvorbe a využití sociálneho fondu MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 14.1.2013 31.12.2013
ÚVTOSaÚVV-2-3/11-2014 ZO OZ ZVJS v ÚVTOS a ÚVV Ilava Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 13.1.2014 31.12.2014
ÚVTOSaÚVV-2-4/11-2014 ZO OZ ZVJS v ÚVTOS a ÚVV Ilava Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 13.1.2014 31.12.2014
ÚVTOSaÚVV-2-5/11-2014 ZO OZ ZVJS v ÚVTOS a ÚVV Ilava Dohoda o tvorbe a využití prostriedkov sociálneho fondu v roku 2014 MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 13.1.2014 31.12.2014
ÚVTOS-17-16/11-2011 ZO OZ ZVJS v ÚVTOS Dubnica nad Váhom Dodatok č. 1 k zmluve o využití sociálneho fondu MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 5.4.2011
ZO OZP Košice zmluva o najme a podnájme nebytových priestorov MS SR ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 4.1.2010
ÚVTOS-68-7/11-2010 Zoltán Benčík Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 až 699 Občianskeho zákonníka v aktuálnom znení MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.1.2010 31.12.2010
GR ZVJS-31/4209100231/2016 Zoltán Kartík Dohoda o splátkach 873,00 MS SR GR ZVJS 1.6.2016
GR ZVJS-31/011398/2015 Zoltán Krizsan Dohoda o splátkach 252,00 MS SR GR ZVJS 24.3.2015 31.12.2015
N ZVJS-65/11-2012 ZOOZ pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri Nemocnici pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS Trenčín MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 1.1.2012 31.12.2012
N ZVJS-6-30-11/2013 ZOOZ pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov zboru MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 11.1.2013 31.12.2013
N ZVJS-6-31/11-2013 ZOOZ pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov zboru MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 11.1.2013 31.12.2013
N ZVJS-6-32/11-2013 ZOOZ pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmuva o tvorbe a použití sociálneho fondu MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 11.1.2013 31.12.2013
ÚVTOS-68-34/11-2010 ZOOZ pri ÚVTOS Želiezovce Zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu na rok 2010 MS SR ÚVTOS Želiezovce 15.4.2010
ÚVV a ÚVTOS-30-39/32-2014 ZOOZ pri ÚVVa ÚVTOS Nitra Zmluva o výpožičke 30,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Nitra 27.11.2014
ÚVV a ÚVTOS 5-10/11-2012 ZOOZ ÚVVaÚVTOS Košice Podniková kolektívna zmluva príslušníci 2012 MS SR ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 1.2.2012 31.12.2012
ÚVV a ÚVTOS 5-11/11-2012 ZOOZ ÚVVaÚVTOS Košice Podniková kolektívna zmluva zamestnancii 2012 ÚVV a ÚVTOS Košice 1.2.2012 31.12.2012