Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávatež Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávatež Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZO OZ ZVJS-12/LE-2012 ZO OZ ZVJS pri ÚVTOS a ÚVV Levoča Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov MS SR ÚVTOS a ÚVV Levoča 1.1.1970