Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávatež Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávatež Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVV-58/14-2012 ZO OZ ZVJS pri ÚVV Banská Bystrica Podniková kolektívna zmluva apre zamestnancov ÚVV Banská Bystrica na rok 2013 ministerstvo spravodlivosti ÚVV Banská Bystrica 1.1.1970