Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZO OZ ZVJS-2/LE-2012 ZO OZ ZVJS pri ÚVTOS a ÚVV Levoča Zmluva o využití sociálneho fondu v ÚVTOS a ÚVV Levoča ÚVTOS a ÚVV Levoča 12.1.2012 31.12.2012