Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOSaÚVV-2-37/11-2011 ZO OZ ZVJS v ÚVTOS a ÚVV Ilava Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov odmeňovaných podľa z. č. 553/2003 Z. z. MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 10.6.2011 31.12.2011