Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOSaÚVV-2-1/11-2011 ZO OZ ZVJS v ÚVTOS a ÚVV Ilava Zmluva o využití prostriedkov sociálneho fondu MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 3.1.2011 31.12.2011
ÚVTOSaÚVV-3-6/11-2011 ZO OZ ZVJS v ÚVTOS a ÚVV Ilava Dodatok č.1 MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 31.3.2011 31.12.2011
ÚVTOSaÚVV-3-7/11-2011 ZO OZ ZVJS v ÚVTOS a ÚVV Ilava Dodatok č.2 MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 8.4.2011 31.12.2011