Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVVaÚVTOS-54/14-2015 ZO OZ ZVJS pri ÚVV Banská Bystrica Zmluva o využití sociálneho fondu na rok 2016 MS SR ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica 1.1.1970