Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávatež Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávatež Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVVaÚVTOS-46/14-2015 ZO OZ ZVJS pri ÚVV Banská Bystrica Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica MS SR ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica 1.1.2016 31.12.2016