Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávatež Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávatež Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVVaÚVTOS-53/14-2014 ZO OZ ZVJS pri ÚVV Banská Bystrica Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov na rok 2015 MS SR ÚVV a ÚVTOS v Banskej Bystrici 1.1.1970