Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVV a ÚVTOS-58/14-2013 ZO OZ ZVJS pri ÚVV Banská Bystrica Zmluva o využití sociálneho fondu na rok 2014 MS SR ÚVV a ÚVTOS v Banskej Bystrici 1.1.2014 31.12.2014