Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS-121/32-2013 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy 153,00 MS SR ÚVTOS Levoča 25.7.2013
ÚVTOS-170/32-2013 Východoslovenská distribučná, a.s. Zluva o pripojení do distribučnej sústavy MS SR ÚVTOS Levoča 19.12.2013
24ZVS0000702270Y Východoslovenská distribučná, a.s. Pripojenie do distribučnej sústavy ÚVTOS Levoča 30.5.2014
24ZVS00004554265 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy ÚVTOS Levoča 16.6.2015
24ZVS00007154284 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy. 189,00 ÚVTOS Levoča 27.8.2015
ÚVTOS-8-4/32-2016 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS Levoča 3.3.2016
ÚVTOS-8-14/32-2016 Východoslovenská distribučná, a.s. Pripojenie do distribučnej sústavy. 151,00 ÚVTOS Levoča 13.10.2016
UVVaUVTOS-5-19/32-2016 Východoslovenská distribučná, a.s. zmluva o pripojení ÚVV a ÚVTOS Prešov 6.12.2016
0100898936 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 189,00 ÚVTOS Levoča 6.5.2017
24ZVS0000455259Z Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy. ÚVTOS Levoča 13.10.2017
ÚVTOS-27/32-2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o prevádzkovaní elektroenergetického zariadenia. 895,00 MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 6.6.2018 5.6.2022
0100934782 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy ÚVTOS Levoča 4.8.2018
5100131676B Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny ÚVV Prešov 1.1.2007
východoslovenská energetika a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy MS SR ÚVV Prešov 31.1.2008
971343ZoP Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy ÚVV Prešov 31.1.2008
5100131676 východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združené dodávky elektriny č.z. 5100131676 39 442,09 MS SR ÚVV Prešov 24.11.2009
5100131676B východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávky elektriny č.z.5100131676B 23 128,59 MS SR ÚVV Prešov 24.11.2009
Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000411B MS SR ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 1.1.2010 31.12.2010
5100261737S/2012 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny ÚVTOS a ÚVV Levoča 7.2.2012 31.3.2013
100730244ZoP Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy ÚVTOS a ÚVV Levoča 7.2.2012