Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOSM – 172/14-2017 Základná organizácia odborového zväzu ÚVTOS pre ml. Sučany Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov ÚVTOS pre mladistvých Sučany na rok 2018 MS SR ÚVTOS pre mladistvých Sučany 1.1.2018 31.12.2018
ÚVTOS –1-98/1-2013 Základná organizácia odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Zmluva o v y u ž i t í s o c i á l n e h o f o n d u ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 1.1.2014 31.12.2014
ÚVV-9-1/11-2011 Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon väzby v Bratislave Zmluva o využití sociálneho fondu v Ústave na výkon väzby v Bratislave MS SR ÚVV Bratislava 1.2.2011
ÚVTOS-52/14-2017 Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve č. ÚVTOS-45/14-2016 MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 1.8.2017
ÚVTOS-1/13-1/2010 Základná organizácia odborového zväzu ZVJS Zmluva o využívaní sociálneho fondu na rok 2010 MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 1.7.2010
GR ZVJS-25-1/11-2015 Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS pri Generálnom riaditeľstve ZVJS Zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu na rok 2015 MS SR Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS pri GR ZVJS 20.4.2015 31.12.2015
ÚVTOS-47/14-2016 Základná organizácia odborového zväzu ZVJS pri ÚVTOS Košice-Šaca Dohoda o zásadách tvorby a použitia prostriedkov SF v ÚVTOS Košice-Šaca na rok 2017 MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 1.1.2017 31.12.2017
ÚVTOS-45/14-2016 Základná organizácia odborového zväzu ZVJS pri ÚVTOS Košice-Šaca Kolektívna zmluva pre zamestnancov ÚVTOS Košice-Šaca na rok 2017 MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 1.1.2017 31.12.2017
ÚVTOS-25-109/13-2011 Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS pri ÚVTOS v Košicicach-Šaci Kolektívna zmluva pre príslušníkov a zamestnancov ZVJS na rok 2012 ÚVTOS v Košiciach - Šaci 1.1.2012 31.12.2012
ÚVV a ÚVTOS – 15-2/11-2015 Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS pri ÚVV a ÚVTOS Nitra Zmluva o tvorbe a používaní sociálneho fondu 62 573,69 MS SR ÚVV a ÚVTOS Nitra 23.2.2015
ÚVV a ÚVTOS-28/32-2017 Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS pri ÚVV a ÚVTOS Nitra zmluva o výpožičke 15,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Nitra 2.3.2017 3.3.2017
ÚVVaÚVTOS-53/32-2017 Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS pri ÚVV a ÚVTOS Nitra Zmluva o výpožičke 40,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Nitra 8.4.2017
ÚVV a ÚVTOS-66/32-2017 Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS pri ÚVV a ÚVTOS Nitra zmluva o výpožičke 150,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Nitra 11.5.2017
ÚVTOS-87/14-2017 Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS v ÚVTOS Košice-Šaca Kolektivna zmluva pre prislusnikov ZVJS v UVTOS Kosice-Saca na rok 2018 MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 1.1.2018 31.12.2018
ÚVTOS-88/14-2017 Základná organizácia Odborového zväzu ZVJS v ÚVTOS Košice-Šaca Dohoda o zásadách tvorby a použitia prostriedkov SF v ÚVTOS Košice-Šaca na rok 2018 MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 1.1.2018 31.12.2018
ÚVTOSaÚVV-2-1/11-2010 Základná organizácia odborového zväzu ZVJS v ÚVTOSaÚVV v Ilave Zmluva o využití prostriedkov sociálneho fondu v roku 2010 MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 4.1.2010 31.12.2010
ÚVV-15-60/11-2012 Základná organizácia OZ pri ÚVV v Nitre Kolektívnu zmluvu príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže služobne zaradených v Ústave na výkon väzby v Nitre ministerstvo spravodlivosti ÚVV Nitra 27.12.2012 31.12.2013
ÚVV- 15-59/11-2012 Základná organizácia OZ pri ÚVV v Nitre Podnikovú kolektívnu zmluvu pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. ministerstvo spravodlivosti ÚVV Nitra 27.12.2012 31.12.2013
ÚVV-15/14-2012 Základná organizácia OZ ZVJS Zmluva o využití sociálneho fondu na rok 2012 MS SR ÚVV Banská Bystrica 14.6.2012 31.12.2012
ÚVTOS-1-140/1-2012 Základná organizácia OZ ZVJS ´Kolektívna zmluva ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 1.1.2013 31.12.2013