Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
GR ZVJS-31/5111100158/2014 Vojtech Radič Dohoda o splátkach 416,00 MS SR GR ZVJS 4.3.2014
GR ZVJS-31/5311100017/2015 Vojtech Sárkozi Dohoda o splátkach 300,00 MS SR GR ZVJS 5.6.2015 31.5.2016
ÚVTOS 12-27/11-2009 Volejbalový klub Tatran Sučany Zmluva MS SR ÚVTOS Sučany 7.9.2009
Z201717027_Z VPK s.r.o., Jilemnického 3, Prešov Kúpna zmluva č. Z201717027_Z 1 599,99 ÚVV a ÚVTOS Košice 19.4.2017 5.5.2017
NZVJS-4-60/70-2004 VPU DECO Bratislava a.s. Zmluva o dielo 32 674,00 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 23.7.2004
01/2014 - KČ VRŠKA konzult, spol. s r.o. Zmluva o vykonávaní kontrolnej činnosti ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 1.1.1970 30.4.2019
64/83/2007-50/208 VS ČR Dohoda o výmennej rodinnej rekreácii - (GRZVJS) MS SR GR ZVJS 21.5.2007
GR ZVJS-12-5/11-2009 VS ČR Dohoda o podmienkach spolupráce - GR ZVJS MS SR Zbor väzenskej a justičnej stráže 11.6.2009
GR ZVJS -5-87/33-2010 VS ČR Dohoda o výmennej rekreácii medzi ZVJS a VS ČR - (GRZVJS) MS SR GR ZVJS 10.5.2010
GRZVJS-5-16/33-2007 VS MR Dohoda o výmenných rodinných rekreáciách - (GRZVJS) MS SR GR ZVJS 21.5.2007
GR ZVJS-5-88/33-2010 VS PR Dohoda o výmennej rodinnej a detskej rekreácii medzi GR ZVJS a VS PR - (GRZVJS) MS SR GR ZVJS 20.5.2010
5100261737C VSE Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyučtovaním MS SR ÚVTOS a ÚVV Levoča 1.12.2005
UVTOS-1-3/22-2010 VŠC DUKLA Banská Bystrica Zmluva o prenájme atletickej dráhy(BBKR) 100,00 100,00 MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 24.5.2010 24.9.2010
ÚVV-35/22-2012 VŠC DUKLA Banská Bystrica Zmluva o výpožičke MS SR ÚVV Banská Bystrica 4.4.2012 30.4.2012
BBKR 7-1/22-2014 VŠC DUKLA Banská Bystrica Zmluva o výpožičke č.VŠC-7/2014-SNM-30/090125-ZoV BBKR ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 24.5.2014
ÚVVaÚVTOS-50/22-2015 VŠC DUKLA Banská Bystrica Zmluva o výpožičke MS SR ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica 1.4.2015 30.4.2015 Výpožička priestorov na Štadióne SNP v B. Bystrici
ÚVVaÚVTOS-41/22-2016 VŠC DUKLA Banská Bystrica Zmluva o výpožičke č.VŠC-7-34/2016-SNM/090125-ZoV MS SR ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica 1.4.2016 19.4.2016 Priestory Štadióna SNP v Banskej Bystrici
ÚVVaÚVTOS-78/26-2017 VŠC DUKLA Banská Bystrica Zmluva o výpožičke č. VŠC-7-18/2017-SNM/090125-ZoV MS SR ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica 11.3.2017 30.6.2017 Výpožička priestorov na atletickom štadióne
ÚVTOS a ÚVV-3/34-2010 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. Zmluva o dielo MS SR ÚVTOS a ÚVV Levoča 1.1.2010 31.12.2010
ÚVTOS a ÚVV-44/34-2010 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. Zmluva o dielo MS SR ÚVTOS a ÚVV Levoča 1.1.2011 31.12.2011