Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávatež Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávatež Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOSaÚVV -10-20/11-2007 Zlatica Jamrichová Doplnok č.7 MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 24.1.2011
ÚVTOSaÚVV -10-20/11-2007 Zlatica Jamrichová Zmluva o nájme nebytových priestorov MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 1.7.2007