Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS-20/1-01-3/2004 Združenie brokových klubov Trnava Zmluva o využívaní STRELNICE v lokalite Trnava - Štrky MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 1.1.1970