Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávatež Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávatež Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVVaÚVTOS-4/34-2015 ZEDKO s.r.o. Zmluva o vykonávaní pomocných prác MS SR ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica 24.3.2015 31.12.2015 Triedenie kovov