Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Z201535662_Z VIDRA A spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina Kúpna zmluva č. Z201535662_Z 896,00 ÚVV a ÚVTOS Košice 25.11.2015 31.3.2016
Z201637343_Z VIDRA A spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina Kúpna zmluva č. Z201637343_Z 220,00 ÚVV a ÚVTOS Košice 10.11.2016 30.11.2016
Z201714967_Z VIDRA A spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina Kúpna zmluva č. Z201714967_Z 530,00 ÚVV a ÚVTOS Košice 5.4.2017 31.5.2017
Z201715532_Z VIDRA A spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina Kúpna zmluva č. Z201715532_Z 431,90 ÚVV a ÚVTOS Košice 7.4.2017 31.5.2017
ÚVV-9-9/11-2013 Viera Krčová Darovacia zmluva 31,00 ministerstvo spravodlivosti ÚVV v Bratislave 14.1.2013
Z20166344_Z Viera Mikičová - MITEX-V, Holíč Kúpna zmluva č. Z20166344_Z 830,00 ÚVV a ÚVTOS Košice 24.3.2016 6.5.2016
GR ZVJS -31/4208900515/2015 Viliam Bajčev Dohoda o splátkach 913,66 MS SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 9.2.2015 31.12.2015
ÚVTOS1-8/1-2014 Viliam Benkovský Dohoda o náhrade škody 16,80 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 4.3.2014
ÚVVaÚVTOS-37-3/21-2014 viliam Hajský Darovacia zmluva 54,00 ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS v Bratislave 30.4.2014
ÚVTOSaÚVV-2-13/11-2013 Viliam Hauser Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 25.1.2013
4116100109-6/2017 Viliam J. Dohoda o splátkach 293,00 MS SR GR ZVJS 30.1.2017 31.12.2017
GR ZVJS-31/4415100084/2015 Viliam Varga Dorka Dohoda o splátkach 36,00 MS SR GR ZVJS 2.2.2016
ÚVTOS 7-1/32/2010 VILLAREAL, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí podielu na používaní VN transformátora vo výrobnej hale Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici - Kráľovej(BBKR) 96,00 MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 1.2.2010
GR ZVJS-31/4615100292/2016 Vincent Braniša Dohoda o splátkach 570,00 MS SR GR ZVJS 2.6.2016 31.12.2016
ÚVV-9-59/11-2013 Vincent Halász Darovacia zmluva 40,00 ministerstvo spravodlivosti ÚVV v Bratislave 25.5.2013
ÚVV 2-29/34-2010 Vinci Park Services Slovakia s.r.o. Zmluva o dielo č.ÚVV 2-29/34-2010 uzatvorená podľa ustanovenia §536 a § 565 Obchodného zákonníka MS SR ÚVV Prešov 22.3.2010 31.12.2010
ÚVTOS-1-1-1/34-2010 VINIDI s.r.o. Zmluva o dielo - na výkon pomocných poľnohospodárskych prác MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 1.1.2010 31.12.2010
ÚVTOS-37-43/32-2013 VIP-AQUA s.r.o. Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 3 958,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 5.9.2013
ÚVTOS-17-64/11-2013 VIRTUS, s.r.o., Gallayova 45, 841 03 Bratislava Kúpna zmluva 2 595,60 MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 19.11.2013
ÚVVaÚVTOS-9-123/11-2013 VIRTUS, s.r.o., Gallayova 45, Bratislava Kúpna zmluva 19 992,00 ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS v Bratislave 27.11.2013 31.12.2013