Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS 2-27/11-2013 Rbk Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a.s. Zmluva o dielo MS SR ÚVTOS Ružomberok 13.5.2013 31.12.2013
ÚVTOS 2-28/11-2013 Rbk Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a.s. Zmluva o stravovaní odsúdených mimo priestorov ÚVTOS Ružomberok MS SR ÚVTOS Ružomberok 24.5.2013 31.12.2013
ÚVV-30/22-2011 Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Zmluva o výpožičke č. VŠC-7/2011-SNM-19/090125-ZoV MS SR ÚVV Banská Bystrica 1.4.2011 29.4.2011
ÚVV a ÚVTOS-38/22-2014 Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Zmluva o výpožičke č.VŠC-7/2014-SNM-22/090125-ZoV MS SR ÚVV a ÚVTOS v Banskej Bystrici 2.4.2014 24.4.2014 Výpožička priestorov na Štadióne SNP v Banskej Bystrici
BBKR 9-2/22-2013 Vojenské športové centrum DUKLA, Hutná 3, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o výpožičke č.VŠC-7/2013-SNM-31/090125-ZoV MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 22.5.2013 13.9.2013
GR ZVJS-31/4609100536 Vojtech Bakura Dohoda o splátkach 537,00 MS SR GR ZVJS 27.9.2012
GR ZVJS-31/5312100204/2014 Vojtech Lovicsek Dohoda o splátkach 497,00 MS SR GR ZVJS 13.1.2015
UVTOS-107-6/22-2013 Vojtech Nagy Darovacia zmluva č. ÚVTOS-107-6/22-2013 uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 16,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 9.11.2013
GR ZVJS-31/5111100158/2014 Vojtech Radič Dohoda o splátkach 416,00 MS SR GR ZVJS 4.3.2014
GR ZVJS-31/5311100017/2015 Vojtech Sárkozi Dohoda o splátkach 300,00 MS SR GR ZVJS 5.6.2015 31.5.2016
ÚVTOS 12-27/11-2009 Volejbalový klub Tatran Sučany Zmluva MS SR ÚVTOS Sučany 7.9.2009
Z201717027_Z VPK s.r.o., Jilemnického 3, Prešov Kúpna zmluva č. Z201717027_Z 1 599,99 ÚVV a ÚVTOS Košice 19.4.2017 5.5.2017
NZVJS-4-60/70-2004 VPU DECO Bratislava a.s. Zmluva o dielo 32 674,00 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 23.7.2004
01/2014 - KČ VRŠKA konzult, spol. s r.o. Zmluva o vykonávaní kontrolnej činnosti ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 1.1.1970 30.4.2019
64/83/2007-50/208 VS ČR Dohoda o výmennej rodinnej rekreácii - (GRZVJS) MS SR GR ZVJS 21.5.2007
GR ZVJS-12-5/11-2009 VS ČR Dohoda o podmienkach spolupráce - GR ZVJS MS SR Zbor väzenskej a justičnej stráže 11.6.2009
GR ZVJS -5-87/33-2010 VS ČR Dohoda o výmennej rekreácii medzi ZVJS a VS ČR - (GRZVJS) MS SR GR ZVJS 10.5.2010
GRZVJS-5-16/33-2007 VS MR Dohoda o výmenných rodinných rekreáciách - (GRZVJS) MS SR GR ZVJS 21.5.2007
GR ZVJS-5-88/33-2010 VS PR Dohoda o výmennej rodinnej a detskej rekreácii medzi GR ZVJS a VS PR - (GRZVJS) MS SR GR ZVJS 20.5.2010
5100261737C VSE Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyučtovaním MS SR ÚVTOS a ÚVV Levoča 1.12.2005