Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávatež Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávatež Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS-1-65/1-2012. WABA Slovakia DAROVACIA ZMLUVA ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 31.5.2012
ÚVTOS-1-137/1-2012 WABA Slovakia Zmluva o spolupráci ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 1.1.2013 31.12.2013
003/08/2010 WABA Slovakia s.r.o Zmluva o vykonávaní pomocných prác MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 4.1.2010 31.12.2010
ÚVTOS-1/25-1/2009 WABA Slovakia, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 1.1.2010 31.12.2010
ÚVTOSaÚVV-23-5/32-2015 Waleon s.r.o. ZMLUVA O DIELO MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 27.2.2015 31.12.2016
ÚVTOSM-101/32-2017 Suč. WALS, spol. s r.o. ZMLUVA O DIELO 2 599,00 MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 26.8.2017 24.9.2017
ÚVTOSaÚVV-2-41/32-2010 WALSER Industrial Group AG Zmluva o nájme nebytových priestorov MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 25.10.2010
ÚVTOSaÚVV-2-25/11-2011 WASTE RECYCLING, a. s. Zmluva o spracovaní odpadu MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 11.4.2011 11.4.2014
ÚVTOSaÚVV-23-9/32-2014 WASTE RECYCLING, a. s. Zmluva č.018/2014/WR MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 19.5.2014 19.5.2017
ÚVTOS-1-13/1-2012 Weishaupt s.r.o. Servisná zmluva ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 17.1.2012 31.12.2015
LRS ZVJS-9/3/2008 WELLNESS Kováčová sro, Kúpežná 76/70, 962 37 Kováčová Zmluva o dodávke minerálnej vody(BBKR-LRS) 11 900,00 7 800,00 MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Krážová 1.4.2002
LRS ZVJS 9/5-2012 WELLNESS Kováčová sro, Kúpežná 76/70, 962 37 Kováčová Zmluva o dodávke minerálnej vody BBKR LRS MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Krážová 20.4.2012
103001826 winterthur d.d.s., a.s. Zamestnávatežská zmluva č.103 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 10.5.2006
ÚVTOSaÚVV-16/11-2014 Wolters Kluwer s.r.o. Licenčná zmluva č. 011/2014/I 889,20 MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 6.2.2014 31.12.2014
ÚVTOSaÚVV-5-33/11-2015 Wolters Kluwer s.r.o. LICENČNÁ ZMLUVA č. Z-008/2015 572,88 MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 29.4.2015 31.12.2015
ÚVTOS-31-4/11-2015 Wolters Kluwer s.r.o. Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve 835,68 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 15.11.2015
ÚVTOS-67/21-2016 Women Institute Slovakia, o.z. Dohoda o vzájomnej spolupráci ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS Levoča 15.7.2016 31.12.2016
ÚVTOS -8/23-2017 Women Institute Slovakia, o.z. Dohoda o vzájomnej spolupráci ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS Levoča 1.3.2017 31.12.2017
ÚVV-9-51/11-2009 WOODCUT , s. r.o. Račianska 95 831 023 Bratislava Z M L U V A o vykonávaní pomocných prác uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov MS SR ÚVV Bratislava 15.12.2009 31.12.2010
ÚVV-9-63/11-2012 WÜRTH zmluva o vykonávaní pomocných prác 2,00 MS SR ÚVV Bratislava 1.1.1970