Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávatež Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávatež Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS-1/6-1/2008 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o prevádzkovaní energetického zariadenia číslo 1/2008 MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 1.1.1970