Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
UVVaUVTOS-33-3/32-2016 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 4 194,00 ÚVV a ÚVTOS v Bratislave 7.3.2016 7.3.2016 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy UVVaUVTOS-33-3/32-2016