Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávatež Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávatež Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVVaÚVTOS-37-1/21-2014 Zdeněk Willmann, Tupolevova č. 8, Bratislava Darovacia zmluva ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS v Bratislave 25.2.2014