Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS-55-44/11-2011 Vzdelávací inštitút Coop, a.s. Mojmírovce Zmluva na vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu odsúdených 600,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 13.10.2011
ÚVTOS-55-30/11-2012 Vzdelávací inštitút Coop, a.s. Mojmírovce Zmluva na vykonanie záverečných skúšok odsúdených_záhradník č. ÚVTOS-55-30/11-2012 600,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 12.10.2012
ÚVTOS-55-31/11-2012 Vzdelávací inštitút Coop, a.s. Mojmírovce Zmluva na vykonanie záverečných skúšok odsúdených_PC č. ÚVTOS-55-31/11-2012 700,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 12.10.2012
ÚVTOS-3-15/21-2013 Vzdelávací inštitút Coop, a.s. Mojmírovce Zmluva na vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 840,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 6.11.2013
ÚVTOS-3-9/21-2014 Vzdelávací inštitút Coop, a.s. Mojmírovce Zmluva na vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 840,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 17.10.2014 15.7.2015
ÚVTOS-3-8/21-2015 Vzdelávací inštitút Coop, a.s. Mojmírovce Zmluva na vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu odsúdených v ÚVTOS Želiezovce podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 924,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 18.12.2015 31.7.2016
ÚVTOS-3-8/21-2016 Vzdelávací inštitút Coop, a.s. Mojmírovce Zmluva na vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu odsúdených v ÚVTOS Želiezovce podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 924,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 9.12.2016 14.7.2017
ÚVV-9-47/11-2013 Vzdelávací inštitút, a.s., Mojmírovce č. 919 Zmluva na vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu 700,00 ministerstvo spravodlivosti ÚVV v Bratislave 21.5.2013 30.9.2013
ÚVVaÚVTOS-11-1/21-1-2014 Vzdelávací inštitút, a.s., Mojmírovce č. 919 Zmluva na vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu 700,00 ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS v Bratislave 5.5.2014 29.9.2014
ÚVTOS-3-10_21-2013 Vzdelávacia spoločnosť V.S., s.r.o. Zmluva na vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 840,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 23.10.2013
ÚVTOS-3-16/21-2013 Vzdelávacia spoločnosť V.S., s.r.o. Zmluva na vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 960,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 6.11.2013
ÚVTOS-3-10_21-2014 Vzdelávacia spoločnosť V.S., s.r.o. Zmluva na vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 960,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 17.10.2014 10.12.2015
ÚVTOS-3-9/21-2015 Vzdelávacia spoločnosť V.S., s.r.o. Zmluva na vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu odsúdených v ÚVTOS Želiezovce podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 960,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 18.12.2015 31.12.2016
ÚVTOS-3-7/21-2016 Vzdelávacia spoločnosť V.S., s.r.o. Zmluva na vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu odsúdených v ÚVTOS Želiezovce podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 960,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 9.12.2016 8.12.2017
ÚVTOS-318/23-2017 Vzdelávacia spoločnosť V.S., s.r.o. Zmluva na vykonanie záverečných skúšok rekvalifikačného kurzu odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 960,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 17.11.2017 7.12.2018
ÚVTOS-1-5/1-2012 WABA Slovakia Zmluva o spolupráci ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 2.1.2012 31.12.2012
ÚVTOS-1-65/1-2012. WABA Slovakia DAROVACIA ZMLUVA ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 31.5.2012
ÚVTOS-1-137/1-2012 WABA Slovakia Zmluva o spolupráci ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 1.1.2013 31.12.2013
003/08/2010 WABA Slovakia s.r.o Zmluva o vykonávaní pomocných prác MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 4.1.2010 31.12.2010
ÚVTOS-1/25-1/2009 WABA Slovakia, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 1.1.2010 31.12.2010