Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
BBKR 7-23/32-2014 verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Darovacia zmluva BBKR ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 8.4.2014
ÚVV-16-08/32-2014 VEREX Žilina a.s. KÚPNA ZMLUVA 1 776,00 MS SR ÚVV Žilina 19.7.2014 17.7.2015
Z201528301_Z VEREX-ELTO a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš Kúpna zmluva 730,00 ÚVV a ÚVTOS Košice 17.10.2015 3.11.2015
Z201761674_Z VEREX-ELTO a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš Kúpna zmluva č. Z201761674_Z 680,00 MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 23.11.2017
Veronika Čefová Zmluva o výpožičke MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 19.3.2010
ÚVTOS-43/22-2014 Veronika Čefová dohoda o ukončení výpožičky psa ÚVTOS v Košiciach - Šaci 1.8.2014
GR ZVJS-31/4714100034/2015 Veronika Kmeťová Dohoda o splátkach 464,00 MS SR GR ZVJS 3.3.2015 31.12.2015
ÚVTOS-20-4/22-2016 Veronika Koníková Kúpna zmluva 700,00 MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 12.7.2016
ÚVTOS-17-39/11-2013 Vespas, s.r.o. Zmluva o dielo 15 900,00 MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 9.7.2013
ÚVTOS-17-56/11-2013 Vespas, s.r.o. Zmluva o dielo 17 000,00 MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 19.9.2013
ÚWaÚVTOS-214/26-2018 VETERINARNA KLINIKA ŽILINA s.r.o. Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti 854,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Žilina 22.9.2018 17.9.2019
Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Olomouc Dohoda o spolupráci na obdobie rokov 2009 až 2012 MS SR ÚVV Banská Bystrica 11.6.2009
ÚVV a ÚVTOS- 208/32-2013 Vezopax - Mesároš Kúpna zmluva s opakovaným plnením 8 700,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS v Banskej Bystrici 29.10.2013 30.4.2014 Dodávky zemiakov
ÚVTOSaÚVV-2-18/32-2012 VEZOPAX Zvolen Zmluva o dodávlkach zeleniny MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 2.6.2012 9.5.2013
VF 2G07-3201-S2 VF s.r.o. Žilina Zmluva o dielo - vykonávanie meraní pre zaistenie kvality rtg vyšetrení a iných špecializovaných činností v ochrane pred žiarením MS SR ÚVV Žilina 15.3.2007
ÚVTOSaÚVV-5-EQUAL/2006 VH - Drevovýroba Kúpna zmluva MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 5.9.2006
ÚVV a ÚVTOS-5-29/32-2016-PO VIA TRANSPORT, s.r.o. o stravovaní odsúdených mimo priestorov Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 23.12.2016 31.12.2017
ÚVV a ÚVTOS-102/32-2018 VIA TRANSPORT, s.r.o. Zmluva o stravovaní odsúdených mimo priestorov Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS Prešov 19.10.2018 31.12.2018
Z201534839_Z Vicom s.r.o. Dohoda o skončení platnosti MS SR ÚVV a ÚVTOS Nitra 11.12.2015
ÚVVaÚVTOS-65/36-2017 Vicom s.r.o. Kúpna zmluva č. Z201759893_Z 2 260,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica 15.11.2017 23.11.2017 Toaletný papier