Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
GR ZVJS-31/4613100112 Vladimír Matta Dohoda o splátkach 417,00 MS SR GR ZVJS 17.7.2013
ÚVTOS-42/22-2016 Vladimír Michal Dohoda o náhrade škody 9,00 MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 20.9.2016
GR ZVJS-31/4415100075/2015 Vladimír Ondrek Dohoda o splátkach 508,00 MS SR GR ZVJS 10.8.2015
4117100120-3/2018 Vladimír Oračko Dohoda o splátkach 531,00 MS SR GR ZVJS 15.1.2018
ÚVV a ÚVTOS-17-3/11-2012 Vladimír Petruška Darovacia zmluva MS SR ÚVV Prešov 1.1.2012
ÚVVaÚVTOS-158/32-2015 Vladimír Reguly IBIS SERVICE Kúpna zmluva č. Z201530777_Z 480,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica 23.10.2015 6.11.2017 Chladiaca vitrína
GR ZVJS-31/4213100041/2013 Vladimír Říha Dohoda o splátkach 389,00 MS SR GR ZVJS 7.11.2013
4717100002-7/2017 Vladimír Š. Dohoda o splátkach 379,00 MS SR GR ZVJS 1.8.2017
GR ZVJS-31/4614100226/2015 Vladimír Štefko Dohoda o splátkach 432,30 MS SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 9.2.2015 31.12.2015
GR ZVJS-31/4213100091/2015 Vladimír Toráč Dohoda o splátkach 565,00 MS SR GR ZVJS 27.1.2015
GR ZVJS-31/4210100192/2013 Vladimír Tuharský Dohoda o splátkach 359,00 MS SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 18.3.2013
GR ZVJS-31/4615100239/2016 Vladimír Vagaš Dohoda o splátkach 310,00 MS SR GR ZVJS 3.2.2016
GR ZVJS-31/4215100097/2015 Vladimír Žák Dohoda o splátkach 389,00 MS SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráţe 19.10.2015 31.7.2016
GR ZVJS-31/4115100031/2016 Vladislav Gall Dohoda o splátkach 259,00 MS SR GR ZVJS 1.8.2016 31.8.2017
GR ZVJS-31/5114100201/2015 Vladislav Kvasnička Dohoda o splátkach 234,00 MS SR GR ZVJS 3.3.2015
ÚVV-15-5/11-2012 Vlasta Kohútová - SVAKO Zmluva o dielo - kompletizácia štipcov na bielizeň 5,00 MS SR ÚVV Nitra 24.1.2012 31.12.2012
GR ZVJS-31/4213100100 Vlastislav Draboň dohoda o splátkach 433,00 MS SR GR ZVJS 11.6.2014
ÚVTOS 36/32-2018 Rbk VNL-elektro s.r.o. Zmluva o výkone činnosti 17,00 MS SR ÚVTOS Ružomberok 11.4.2018 30.4.2018 suma za 1h
201000044 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, Ružomberok Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.2.2010
ÚVTOSM-131/32-2017 Suč VODASTAV, s.r.o., Martin ZMLUVA O DIELO č. ÚVTOSM-131/32-2017 3 342,00 MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 10.11.2017 15.12.2017