Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS 2-28/32-2012 VLADEN, spol. s r.o., Nitra Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. ÚVTOS-2-13/32-2012 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 9.7.2012 30.4.2017
ÚVTOS -8-1/11-2013 VLADEN, spol. s r.o., Nitra Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. ÚVTOS-2-13/32-2012 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 26.2.2013 30.4.2017
ÚVTOS-61/32-2017 VLADEN, spol. s r.o., Nitra Zmluva o nájme nebytových priestorov - predajňa pre príslušníkov a nájme hnuteľných vecí 24 641,75 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 3.5.2017 30.4.2022
24012013 Vladimír Mydlo DAROVACIA ZMLUVA MS SR ÚVV Žilina 26.1.2013
GR ZVJS-31/5114100100/2015 Vladimír Balco Dohoda o splátkach 193,00 MS SR GR ZVJS 10.4.2015
GR ZVJS-31/4213100022/2014 Vladimír Chludil Dohoda o splátkach 242,00 MS SR GR ZVJS 6.10.2014
GR ZVJS-31/4113100017/2015 Vladimír Čajkovič Dohoda o splátkach 307,04 MS SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 9.2.2015
ÚVVaÚVTOS-48-2/21-2018 Vladimír Domin DOHODA na dobrovoľné plnenie 24,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Žilina 5.5.2018
GR ZVJS-31/5116100072/2016 Vladimír Engli Dohoda o splátkach 594,00 MS SR GR ZVJS 31.5.2016
ÚVV-148/32-2012 Vladimír Hajdučko Zmluva o dielo 6 540,00 MS SR ÚVV Banská Bystrica 17.8.2012 31.8.2012
GR ZVJS-31/4612100265/2015 Vladimír Horváth Dohoda o splátkach 226,00 MS SR GR ZVJS 12.2.2015 31.12.2015
Z201531927_Z Vladimír Kopún Kúpna zmluva 834,00 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 12.11.2015 23.11.2015
ÚVV a ÚVTOS-15-59/11-2013 Vladimír Kovalčík Kúpna zmluva 17 076,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS v Nitre 13.12.2013
N ZVJS-6-117/11-2013 Vladimír Kuzma Zmluva o dielo 5 775,00 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 6.9.2013 6.10.2013
ÚVTOS-17-80/11-2012 Vladimír Kvasnica Zmluva o dielo 3 930,00 MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 22.11.2012 22.12.2012 dodávka, montáž a sprevádzkovanie technologického zariadenia do chladiaceho boxu
23.05.2012 Vladimír Lacko DAROVACIA ZMLUVA MS SR ÚVV Žilina 9.6.2012
ÚVTOS-25-137/13-2013 Vladimír Lazorik - KOMES Zmluva o dielo 5 340,00 MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 28.11.2013
ÚVTOSaÚVV-2-47/11-2010 Vladimír Lukáč Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 29.7.2010
ÚVTOSaÚVV-2-41/11-2011 Vladimír Lukáč Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 1.7.2011
ÚVTOSaÚVV-2-42/11-2011 Vladimír Lukáč Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 1.7.2011