Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS-11-40/32-2014 Suč Včela - Lippek Kúpna zmluva s opakovaným plnením 19 467,00 MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 18.12.2014 16.12.2015
Kúpna zmluva č. Z20181080_Z Včela - Lippek Kúpna zmluva č. Z20181080_Z 106,00 ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 23.1.2017 31.1.2019 začiatok plnenia 01.02.2018
ÚVTOS-1-35/1-2013 Včelco, s.r.o. Zmluva o spolupráci ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 3.5.2013 31.3.2014
ÚVV a ÚVTOS-67/32-2018 VEDOS s.r.o. Zmluva o stravovaní odsúdených mimo priestorov Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS Prešov 21.5.2018 31.12.2018
ÚVTOS -12-16/32-2016 VEKTOR družstvo ZMLUVA O DIELO 2,00 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 18.3.2016 30.4.2016
GR ZVJS-38/35-2018 VEL Security a. s. Zmluva o vybudovaní integrovaného bezpečnostného systému 8,00 MS SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 16.3.2018
ÚVTOSaÚVV-2-12/32-2011 Veľkoobchod ovocie zelenina Zmluva o dodávkach konzumných zemiakov varného typu B MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 22.6.2011 13.6.2011
ÚVTOS-17-99/11-2012 Veľkoobchod Ovocie- Zelenina Kúpna zmluva 12 300,00 MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 21.12.2012 20.12.2013 zemiaky
GR ZVJS 9-32/32-2009 Veľkoobchod-ZBRANE kúpna zmluva 10 781,00 MS SR GR ZVJS 12.8.2009
ÚVTOSaÚVV-2-7/32-2010 Veľký Marián Zmluva o nájme nebytových priestorov MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 1.1.2010 31.12.2012
ÚVTOS-299-1/13-2017 Veľvyslanectvo Talianskej republiky Darovacia zmluva ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 6.9.2017 6.9.2017
ÚVTOS-50/11-2015 Veľvyslanectvo Vietnamskej Socialistickej Republiky DAROVACIA ZMLUVA 1,00 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 5.2.2016
GR ZVJS-31/5311100115 Vendelín Lužbeták Dohoda o splátkach 130,00 MS SR GR ZVJS 9.7.2015
GR ZVJS-7-16/32-2015 VEP, spol. s r.o. Kúpna zmluva - Taktický opasok vzor 2012 10 832,00 ministerstvo spravodlivosti Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 1.4.2015 30.5.2015
Verejná knižnica Jána Bocatia Zmluva o poskytnutí stravy MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 1.1.2008
ÚVTOS-25-147/13-2012 Verejná knižnica Jána Bocatia Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 12.9.2012
ÚVTOS-25-27/13-2013 Verejná knižnica Jána Bocatia Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 7.2.2013
ÚVTOS-60/21-2009 Verejná knižnica Jána Bocatia Košice - Šaca Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 20.3.2009
ÚVTOS-33/21-2008 Verejná knižnica Jána Bocatia Košice-Šaca Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 27.6.2008
ÚVTOS-25-111/13-2013 Verejná knižnica Jána Bocatia Košice-Šaca Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 12.9.2013