Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2-38/32-2010 Vaša stravovacia, s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 27.7.2010
ÚVTOS 2-2/11-2011 Vaša stravovacia, s.r.o., Bratislava Kúpna zmluva -RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.1.2011 31.12.2011
7000180 Vaša stravovacia, s.r.o., Bratislava Dodatok k zmluve o zabezpečení stravovania pre zamestanancov ÚVV a ÚVTOS Košice 30.3.2011 dodatkom je zrušená odmena pre dodávateľa a ustanovená na výšku - 0 eur
7/3-01/2-2000 Vaša stravovacia, spol. s r.o. zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov MS SR ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 7.2.2000
Vaša stravovacia, spol. s r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 1.10.2007
ÚVV-6-16/32-2010 Vaša stravovacia, spol. s r.o. Bratislava ZMLUVA o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov MS SR ÚVV Žilina 19.1.2010 31.12.2010
ÚVTOS 7-8/32-2009 Vaša stravovacia, spol. s. r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov(BBKR) 432,00 252,00 MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 2.7.2009
01/10 Vaša stravovacia, spol. s.r.o. Račianske mýto 1/B, Bratislava Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.1.2010
GR ZVJS-4-3/11-2015 Väzenská služba Českej Republiky Dohoda o spolupráci MS SR GR ZVJS 1.6.2015 1.6.2020
GR ZVJS-4-4/11-2015 Väzenská služba Maďarskej republiky Dohoda o spolupráci medzi Zborom väzenskej a justičnej stráže a Väzenskou službou Maďarskej republiky MS SR GR ZVJS 15.7.2015
Väznica Břeclav Dohoda o vzájomnej spolupráci s väznicou Břeclav MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 11.6.2009
ÚVVaÚVTOS-99/11-2015 Väznica Jirice D O H O D A o spolupráci uzatvorená medzi Väznicou Jiřice a Ústavom na výkon väzby a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Prešov ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS Prešov 22.10.2015 31.12.2020
ÚVTOSaÚVV-2-28/11-2009 Väznica Mírov Dohoda o spolupráci MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 11.6.2009 31.12.2012
Väznica Rzeszow Zmluva o spolupráci s väznicou Rzeszow MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 7.11.2000
väznica Sátoraljaujhely Zmluva o spolupráci s väznicou Sátoraljaujhely MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 2.5.1991
ÚVTOS-31-3/11-2015 Väznica Světlá nad Sázavou Dohoda o spolupráci MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 1.1.2016 31.12.2020
ÚVTOS-42/11-2009 Väznica Všehrdy (ČR) Dohoda o spolupráci s Väznicou Všehrdy (ČR) MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 11.6.2009
ÚVV a ÚVTOS-15-7/11-2015 Väznicou Znojmo D O H O D A o spolupráci MS SR ÚVV a ÚVTOS Nitra 2.9.2015
ÚVVaÚVTOS-39/11-2015 Väzobná väznica Ostrava Dohoda o spolupráci ÚVV a ÚVTOS Košice 3.7.2015 31.12.2020
ÚVTOS 4-3/32-2010 Včela - Lippek Kúpna zmluva MS SR ÚVTOS Sučany 1.2.2010 31.7.2010