Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS-27/32-2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o prevádzkovaní elektroenergetického zariadenia. 895,00 MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 6.6.2018 5.6.2022
5100131676B Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny ÚVV Prešov 1.1.2007
východoslovenská energetika a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy MS SR ÚVV Prešov 31.1.2008
971343ZoP Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy ÚVV Prešov 31.1.2008
5100131676 východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združené dodávky elektriny č.z. 5100131676 39 442,09 MS SR ÚVV Prešov 24.11.2009
5100131676B východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávky elektriny č.z.5100131676B 23 128,59 MS SR ÚVV Prešov 24.11.2009
Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000411B MS SR ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 1.1.2010 31.12.2010
5100261737S/2012 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny ÚVTOS a ÚVV Levoča 7.2.2012 31.3.2013
100730244ZoP Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy ÚVTOS a ÚVV Levoča 7.2.2012
5100131675-B Východoslovenská energetika, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 45 120,00 MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 1.1.2010 31.12.2010
01/308/2003 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpoadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku 45 011,00 MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 1.4.2003
V - 70/04 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd MS SR ÚVV Prešov 9.3.2004
V-70/04 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ÚVV Prešov 9.3.2004
61/2006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č.61/2006 o dodávke vody 2 079,00 MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 1.9.2006
50-00005084PO2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. O dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 1.2.2012
ÚVTOS-25-170/13-2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dohoda o odklade splatnosti faktúry MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 25.10.2012
ÚVTOS-25-171/13-2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dohoda o odklade splatnosti faktúry MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 25.10.2012
ÚVTOS-25-172/13-2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dohoda o odklade splatnosti faktúry MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 25.10.2012
ÚVTOS-25-183/13-2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dohoda o odklade splatnosti faktúry 398 MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 27.11.2012
ÚVTOS-25-184/13-2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dohoda o odklade splatnosti faktúry 420 MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 27.11.2012