Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS 7-1/32/2010 VILLAREAL, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí podielu na používaní VN transformátora vo výrobnej hale Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici - Kráľovej(BBKR) 96,00 MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 1.2.2010
GR ZVJS-31/4615100292/2016 Vincent Braniša Dohoda o splátkach 570,00 MS SR GR ZVJS 2.6.2016 31.12.2016
ÚVV-9-59/11-2013 Vincent Halász Darovacia zmluva 40,00 ministerstvo spravodlivosti ÚVV v Bratislave 25.5.2013
ÚVV 2-29/34-2010 Vinci Park Services Slovakia s.r.o. Zmluva o dielo č.ÚVV 2-29/34-2010 uzatvorená podľa ustanovenia §536 a § 565 Obchodného zákonníka MS SR ÚVV Prešov 22.3.2010 31.12.2010
ÚVTOS-1-1-1/34-2010 VINIDI s.r.o. Zmluva o dielo - na výkon pomocných poľnohospodárskych prác MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 1.1.2010 31.12.2010
ÚVTOS-37-43/32-2013 VIP-AQUA s.r.o. Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 3 958,00 MS SR ÚVTOS Želiezovce 5.9.2013
ÚVTOS-17-64/11-2013 VIRTUS, s.r.o., Gallayova 45, 841 03 Bratislava Kúpna zmluva 2 595,60 MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 19.11.2013
ÚVVaÚVTOS-9-123/11-2013 VIRTUS, s.r.o., Gallayova 45, Bratislava Kúpna zmluva 19 992,00 ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS v Bratislave 27.11.2013 31.12.2013
GR ZVJS-10-2/15-2015 Vision IT Solutions, a.s. Zmluva o údržbe a podpore IKT infraštruktúry 23 976,00 MS SR GR ZVJS 1.6.2015 31.5.2016
BBKR 11-6/15-2016 Vision IT Solutions, a.s. Kúpna zmluva BBKR 13 068,00 ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 9.7.2016 29.7.2016
ÚVVaÚVTOS 8-36/32-2015 VK control Zmluva o dielo 2 549,00 ÚVV a ÚVTOS Košice 6.10.2015
UVVaUVTOS 4-38/32-2016 VK control Zmluva o dielo 6 046,00 ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 15.6.2016 30.7.2016
ÚVTOS 2-8/32-2012 VLADEN spol. s r. o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 62,39 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 22.3.2012 1.4.2012 krátkodobý prenájom
ÚVTOS-60/32-2017 VLADEN spol. s r. o. Zmluva o nájme nebytových priestorov - ústavná predajňa a nájme hnuteľných vecí 13 395,10 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 1.5.2017 30.4.2022
ÚVTOS 2-10/32-2012 VLADEN, spol. s r.o., Nitra Zmluva o nájme nebytových priestorov 62,39 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 12.4.2012 21.4.2012 krátkodobý prenájom
ÚVTOS 2-12/32-2012 VLADEN, spol. s r.o., Nitra Zmluva o nájme nebytových priestorov 62,39 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 12.4.2012 21.4.2012 krátkodobý prenájom
ÚVTOS 2-15/32-2012 VLADEN, spol. s r.o., Nitra Zmluva o nájme nebytových priestorov 56,16 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 22.4.2012 30.4.2012 krátkodobý prenájom
ÚVTOS 2-23/32-2012 VLADEN, spol. s r.o., Nitra Zmluva o nájme nebytových priestorov 62,00 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 2.5.2012 11.5.2012 krátkodobý prenájom
ÚVTOS 2-24/32-2012 VLADEN, spol. s r.o., Nitra Zmluva o nájme nebytových priestorov 62,39 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 12.5.2012 21.5.2012 krátkodobý prenájom
ÚVTOS 2-13/32-2012 VLADEN, spol. s r.o., Nitra Zmluva o nájme nebytových priestorov MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 22.5.2012 30.4.2017