Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
N ZVJS-43/11-2014 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 16.1.2014
N ZVJS-46/11-2014 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Dodatok č.1 k podnikovej kolektívnej zmluve pre zmestnancov zboru MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 27.5.2014
N ZVJS-15/11-2015 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov zboru MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 24.1.2015
N ZVJS-16/11-2015 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov zboru MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 24.1.2015
N ZVJS-17/11-2015 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 24.1.2015
N ZVJS-11-11/11-2016 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov zboru MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 30.1.2016 31.12.2016
N ZVJS-11-12/11-2016 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 30.1.2016 31.12.2016
N ZVJS-11-10/11-2016 Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov zboru MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 30.1.2016 31.12.2016
ZO OZ ZVJS-11/LE-2011 Základná organizácia Odborového zväzu pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Levoči Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov ÚVTOS a ÚVV Levoča 1.1.2012 31.12.2012
Dodatok č. 2 Základná organizácia Odborového zväzu pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Levoči K zmluve o využití sociálneho fondu na rok 2015 č. ZO OZ ZVJS - 14/LE-2014 ÚVTOS Levoča 20.8.2015 31.12.2015
ÚVV a ÚVTOS–242/11-2013 Základná organizácia odborového zväzu pri Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia sobody v Prešove podnikovú Kolektívnu zmluvu pre príslušníkov Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Prešove ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS Prešov 1.1.2014 31.12.2014
ÚVVaÚVTOS-243/11-2013 Základná organizácia odborového zväzu pri Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia sobody v Prešove podnikovú Kolektívnu zmluvu pre zamestnancov Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešove ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS Prešov 1.1.2014 31.12.2014
ÚVV a ÚVTOS–4/1-2016 Základná organizácia odborového zväzu pri Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia sobody v Prešove podniková Kolektívna zmluva pre príslušníkov Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 29.12.2016 31.12.2017
ÚVVaÚVTOS-5/1-2016 Základná organizácia odborového zväzu pri Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia sobody v Prešove podniková Kolektívna zmluva pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 29.12.2016 31.12.2017
ÚVVaÚVTOS-6/1-2016 Základná organizácia odborového zväzu pri Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia sobody v Prešove ZMLUVA o využití sociálneho fondu v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Prešov MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 29.12.2016 31.12.2017
ÚVTOS ZO RK 01/2017 Rbk Základná organizácia odborového zväzu pri ÚVTOS v Ružomberku Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.2.2017
ÚVTOS ZO RK 02/2017 Rbk Základná organizácia odborového zväzu pri ÚVTOS v Ružomberku Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.2.2017
68-42/11-2010 Základná organizácia odborového zväzu pri ÚVTOS Želiezovce Dodatok č. 1 k zmluve o tvorbe a použití sociálneho fondu na rok 2010 MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.6.2010
ÚVV-9-19/11-2009 Základná organizácia Odborového zväzu pri ÚVV v Bratislave Zmluva o využití sociálneho fondu v Ústave na výkon väzby v Bratislave MS SR ÚVV Bratislava 25.6.2009
ÚVV-9-7/11-2013 Základná organizácia Odborového zväzu pri ÚVV v Bratislave Zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu na rok 2013 ministerstvo spravodlivosti ÚVV v Bratislave 31.1.2013 31.12.2013