Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Olomouc Dohoda o spolupráci na obdobie rokov 2009 až 2012 MS SR ÚVV Banská Bystrica 11.6.2009
ÚVV a ÚVTOS- 208/32-2013 Vezopax - Mesároš Kúpna zmluva s opakovaným plnením 8 700,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS v Banskej Bystrici 29.10.2013 30.4.2014 Dodávky zemiakov
ÚVTOSaÚVV-2-18/32-2012 VEZOPAX Zvolen Zmluva o dodávlkach zeleniny MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 2.6.2012 9.5.2013
VF 2G07-3201-S2 VF s.r.o. Žilina Zmluva o dielo - vykonávanie meraní pre zaistenie kvality rtg vyšetrení a iných špecializovaných činností v ochrane pred žiarením MS SR ÚVV Žilina 15.3.2007
ÚVTOSaÚVV-5-EQUAL/2006 VH - Drevovýroba Kúpna zmluva MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 5.9.2006
ÚVV a ÚVTOS-5-29/32-2016-PO VIA TRANSPORT, s.r.o. o stravovaní odsúdených mimo priestorov Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 23.12.2016 31.12.2017
Z201534839_Z Vicom s.r.o. Dohoda o skončení platnosti MS SR ÚVV a ÚVTOS Nitra 11.12.2015
ÚVVaÚVTOS-65/36-2017 Vicom s.r.o. Kúpna zmluva č. Z201759893_Z 2 260,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica 15.11.2017 23.11.2017 Toaletný papier
Z201535662_Z VIDRA A spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina Kúpna zmluva č. Z201535662_Z 896,00 ÚVV a ÚVTOS Košice 25.11.2015 31.3.2016
Z201637343_Z VIDRA A spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina Kúpna zmluva č. Z201637343_Z 220,00 ÚVV a ÚVTOS Košice 10.11.2016 30.11.2016
Z201714967_Z VIDRA A spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina Kúpna zmluva č. Z201714967_Z 530,00 ÚVV a ÚVTOS Košice 5.4.2017 31.5.2017
Z201715532_Z VIDRA A spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina Kúpna zmluva č. Z201715532_Z 431,90 ÚVV a ÚVTOS Košice 7.4.2017 31.5.2017
ÚVV-9-9/11-2013 Viera Krčová Darovacia zmluva 31,00 ministerstvo spravodlivosti ÚVV v Bratislave 14.1.2013
Z20166344_Z Viera Mikičová - MITEX-V, Holíč Kúpna zmluva č. Z20166344_Z 830,00 ÚVV a ÚVTOS Košice 24.3.2016 6.5.2016
GR ZVJS -31/4208900515/2015 Viliam Bajčev Dohoda o splátkach 913,66 MS SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 9.2.2015 31.12.2015
ÚVTOS1-8/1-2014 Viliam Benkovský Dohoda o náhrade škody 16,80 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 4.3.2014
ÚVVaÚVTOS-37-3/21-2014 viliam Hajský Darovacia zmluva 54,00 ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS v Bratislave 30.4.2014
ÚVTOSaÚVV-2-13/11-2013 Viliam Hauser Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 25.1.2013
4116100109-6/2017 Viliam J. Dohoda o splátkach 293,00 MS SR GR ZVJS 30.1.2017 31.12.2017
GR ZVJS-31/4415100084/2015 Viliam Varga Dorka Dohoda o splátkach 36,00 MS SR GR ZVJS 2.2.2016