Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVV-134/32-2012 Vaša Slovensko s.r.o. Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb MS SR ÚVV Banská Bystrica 18.7.2012
10014876 Vaša Slovensko s.r.o. Zmluva o zabespečení poskytovania stravovania pre zamestnancov MS SR ÚVV Žilina 19.1.2013
ÚVTOS-8-12/11-2013 Vaša Slovensko s.r.o. Zmluva o zabezpečení stravovania formou stravovacích poukážok MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 5.3.2013
ÚVV a ÚVTOS-85/32-2014 Vaša Slovensko s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania 28 903,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS v Banskej Bystrici 24.4.2014 24.4.2015
ÚVV-15-14/11-2011 VAŠA Slovensko, s. r. o. Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania uzatvorenej v zmysle § 269 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien. MS SR ÚVV Nitra 5.4.2011
ÚVV-2-08/32-2012 VAŠA Slovensko, s. r. o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov MS SR ÚVV Žilina 2.1.2012 31.12.2012
ÚVTOS-25-47/13-2012 VAŠA Slovensko, s. r. o. Zmluva o zabezpečení stravovania MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 14.2.2012 28.2.2012
ÚVTOS 2-105/11-2012 Rbk VAŠA Slovensko, s. r. o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov MS SR ÚVTOS Ružomberok 31.12.2012 31.12.2014
ÚVTOS-25-33/13-2013 VAŠA Slovensko, s. r. o. Zmluva o zabezpečení stravovania MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 27.2.2013 28.2.2014
ÚVTOS-7-11/32-2014 VAŠA Slovensko, s. r. o. Dodatok k zmluve č. ÚVTOS-8-12/11-2013 200,00 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 1.2.2014
ÚVV a ÚVTOS-28-3/22-2014 VAŠA Slovensko, s. r. o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov 4,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS v Nitre 14.3.2014 31.3.2015
Ú V V -3 0 -0 8 /3 2 -2 0 1 4 . VAŠA Slovensko, s. r. o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov MS SR ÚVV Žilina 23.12.2014 31.12.2015
10014876 VAŠA Slovensko, s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov MS SR ÚVV Žilina 1.1.2011 31.12.2011
ÚVTOS 2-4/11-2012 Rbk VAŠA Slovensko, s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov MS SR ÚVTOS Ružomberok 9.1.2012 31.12.2015
ÚVTOS 2-2/11-2011 Vaša stravovacia s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava Kúpna zmluva-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.1.2011 31.12.2011
ÚVTOS-9-51/01-2005 VAŠA STRAVOVACIA spol. sr.o. Zmluva o zabezpečovaní stravovania a predaji gastrolístkov 2 125,00 MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 24.1.2005
GR ZVJS-47-33/32-2005 VAŠA STRAVOVACIA spol. sr.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov GR ZVJS 12.6.2005
ÚVVaÚVTOS-17-76/11-2012 VAŠA STRAVOVACIA spol. sr.o. Dodatok k Zmluve č.9500591 zo dňa 16.08.2001 MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 5.11.2012
GR ZVJS-47-33/32-2005 Vaša stravovacia, s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov MS SR GR ZVJS 13.6.2005
10021809 Vaša stravovacia, s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 2 000,00 MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 10.1.2010 31.12.2010