Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS-50/11-2015 Veľvyslanectvo Vietnamskej Socialistickej Republiky DAROVACIA ZMLUVA 1,00 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 5.2.2016
GR ZVJS-31/5311100115 Vendelín Lužbeták Dohoda o splátkach 130,00 MS SR GR ZVJS 9.7.2015
GR ZVJS-7-16/32-2015 VEP, spol. s r.o. Kúpna zmluva - Taktický opasok vzor 2012 10 832,00 ministerstvo spravodlivosti Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 1.4.2015 30.5.2015
Verejná knižnica Jána Bocatia Zmluva o poskytnutí stravy MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 1.1.2008
ÚVTOS-25-147/13-2012 Verejná knižnica Jána Bocatia Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 12.9.2012
ÚVTOS-25-27/13-2013 Verejná knižnica Jána Bocatia Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 7.2.2013
ÚVTOS-60/21-2009 Verejná knižnica Jána Bocatia Košice - Šaca Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 20.3.2009
ÚVTOS-33/21-2008 Verejná knižnica Jána Bocatia Košice-Šaca Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 27.6.2008
ÚVTOS-25-111/13-2013 Verejná knižnica Jána Bocatia Košice-Šaca Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 12.9.2013
BBKR 7-23/32-2014 verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Darovacia zmluva BBKR ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 8.4.2014
ÚVV-16-08/32-2014 VEREX Žilina a.s. KÚPNA ZMLUVA 1 776,00 MS SR ÚVV Žilina 19.7.2014 17.7.2015
Z201528301_Z VEREX-ELTO a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš Kúpna zmluva 730,00 ÚVV a ÚVTOS Košice 17.10.2015 3.11.2015
Z201761674_Z VEREX-ELTO a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš Kúpna zmluva č. Z201761674_Z 680,00 MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 23.11.2017
Veronika Čefová Zmluva o výpožičke MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 19.3.2010
ÚVTOS-43/22-2014 Veronika Čefová dohoda o ukončení výpožičky psa ÚVTOS v Košiciach - Šaci 1.8.2014
GR ZVJS-31/4714100034/2015 Veronika Kmeťová Dohoda o splátkach 464,00 MS SR GR ZVJS 3.3.2015 31.12.2015
ÚVTOS-20-4/22-2016 Veronika Koníková Kúpna zmluva 700,00 MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 12.7.2016
ÚVTOS-17-39/11-2013 Vespas, s.r.o. Zmluva o dielo 15 900,00 MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 9.7.2013
ÚVTOS-17-56/11-2013 Vespas, s.r.o. Zmluva o dielo 17 000,00 MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 19.9.2013
ÚWaÚVTOS-214/26-2018 VETERINARNA KLINIKA ŽILINA s.r.o. Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti 854,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Žilina 22.9.2018 17.9.2019