Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVV 2-43/34-2010 V.V.OBCHOD Zmluva o dielo č. ÚVV 2-43/34-2010 uzatvorená podľa ustanovenia §536 a § 565 Obchodného zákonníka MS SR ÚVV Prešov 29.11.2010 31.12.2010
ÚVV a ÚVTOS-17-53/11-2012 Václav Havránek Darovacia zmluva MS SR ÚVV a ÚVTOS Prešov 29.6.2012
GR ZVJS-31/20076440/2013 Václav Matejíček Dohoda o splátkach 896,00 MS SR GR ZVJS 28.10.2013
ÚVTOS-26-2/32-2014 Valentína Biháriová Dohoda na dobrovoľné plnenie 4,00 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 24.7.2014
GR ZVJS-31/4614100435 Valter Ádi Dohoda o splátkach 594,00 MS SR GR ZVJS 20.4.2015 31.12.2015
Z201630663_Z VAMEL Meditec, s.r.o., Pánska dolina 80, Nitra Kúpna zmluva č. Z201630663_Z 318,00 ÚVV a ÚVTOS Košice 12.10.2016 30.11.2016
ÚVTOS-16-13/21-2016 Vanesa Veselá Dohoda na dobrovoľné plnenie 49,50 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 17.8.2016
ÚVTOS a ÚVV-2-42/32-2010 Vanex, s.r.o. Kúpna zmluva 6,12 MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 6.12.2010
4416100173-3/2017 Vardan A. Dohoda o splátkach 427,00 MS SR GR ZVJS 7.3.2017 20.2.2018
GR ZVJS-31/4613100052 Varga Pavel Dohoda o splátkach 568,00 MS SR GR ZVJS 8.10.2013
ÚVV a ÚVTOS-8-3/15-2014 Varga Róbert Darovacia zmluva MS SR ÚVV a ÚVTOS v Nitre 1.4.2014
ÚVV-15-19/11-2011 Vargová Odstúpenie od zmluvy MS SR ÚVV Nitra 15.4.2011
ÚVTOS-126/32-2017 Vargová Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov. 164,00 MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 1.6.2017 31.7.2017
ÚVTOS-127/32-2017 Vargová Zmluva o krátkodobom nájme hnuteľných vecí. 20,00 MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 1.6.2017 31.7.2017
ÚVTOSaÚVV-10-26/11-2007 VAS-ADOVA Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení žovočíšnych vedľajších produktov 950,00 MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 20.4.2007 31.12.2011
ÚVV -1-10/32-2006 VASPO - Vlastimil Artim, Ruská Nová Ves 27 Zmluva o nájme nebytového priestoru ÚVV -1-10/32-2006 MS SR ÚVV Prešov 1.1.2007 31.12.2011
ÚVV-15-14/11-2013 VAŠA Slovenko, s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov MS SR ÚVV Nitra 15.3.2013
ÚVV-2-08/32-2014 VAŠA Slovenko, s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov 3,00 MS SR ÚVV Žilina 1.2.2014 1.2.2015
N ZVJS-11-38/11-2016 VAŠA Slovenko, s.r.o. Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení MS SR Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín 2.6.2016
ÚVV-15-15/11-2012 Vaša Slovensko s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov 3,00 MS SR ÚVV Nitra 8.3.2012 7.3.2013