Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVVaÚVTOS-99/11-2015 Väznica Jirice D O H O D A o spolupráci uzatvorená medzi Väznicou Jiřice a Ústavom na výkon väzby a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Prešov ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS Prešov 22.10.2015 31.12.2020
ÚVTOSaÚVV-2-28/11-2009 Väznica Mírov Dohoda o spolupráci MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 11.6.2009 31.12.2012
Väznica Rzeszow Zmluva o spolupráci s väznicou Rzeszow MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 7.11.2000
väznica Sátoraljaujhely Zmluva o spolupráci s väznicou Sátoraljaujhely MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 2.5.1991
ÚVTOS-31-3/11-2015 Väznica Světlá nad Sázavou Dohoda o spolupráci MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 1.1.2016 31.12.2020
ÚVTOS-42/11-2009 Väznica Všehrdy (ČR) Dohoda o spolupráci s Väznicou Všehrdy (ČR) MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 11.6.2009
ÚVV a ÚVTOS-15-7/11-2015 Väznicou Znojmo D O H O D A o spolupráci MS SR ÚVV a ÚVTOS Nitra 2.9.2015
ÚVVaÚVTOS-39/11-2015 Väzobná väznica Ostrava Dohoda o spolupráci ÚVV a ÚVTOS Košice 3.7.2015 31.12.2020
ÚVTOS 4-3/32-2010 Včela - Lippek Kúpna zmluva MS SR ÚVTOS Sučany 1.2.2010 31.7.2010
ÚVTOS-11-40/32-2014 Suč Včela - Lippek Kúpna zmluva s opakovaným plnením 19 467,00 MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 18.12.2014 16.12.2015
Kúpna zmluva č. Z20181080_Z Včela - Lippek Kúpna zmluva č. Z20181080_Z 106,00 ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 23.1.2017 31.1.2019 začiatok plnenia 01.02.2018
ÚVTOS-1-35/1-2013 Včelco, s.r.o. Zmluva o spolupráci ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 3.5.2013 31.3.2014
ÚVV a ÚVTOS-67/32-2018 VEDOS s.r.o. Zmluva o stravovaní odsúdených mimo priestorov Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody ministerstvo spravodlivosti ÚVV a ÚVTOS Prešov 21.5.2018 31.12.2018
ÚVTOS -12-16/32-2016 VEKTOR družstvo ZMLUVA O DIELO 2,00 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 18.3.2016 30.4.2016
GR ZVJS-38/35-2018 VEL Security a. s. Zmluva o vybudovaní integrovaného bezpečnostného systému 8,00 MS SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 16.3.2018
ÚVTOSaÚVV-2-12/32-2011 Veľkoobchod ovocie zelenina Zmluva o dodávkach konzumných zemiakov varného typu B MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 22.6.2011 13.6.2011
ÚVTOS-17-99/11-2012 Veľkoobchod Ovocie- Zelenina Kúpna zmluva 12 300,00 MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 21.12.2012 20.12.2013 zemiaky
GR ZVJS 9-32/32-2009 Veľkoobchod-ZBRANE kúpna zmluva 10 781,00 MS SR GR ZVJS 12.8.2009
ÚVTOSaÚVV-2-7/32-2010 Veľký Marián Zmluva o nájme nebytových priestorov MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 1.1.2010 31.12.2012
ÚVTOS-299-1/13-2017 Veľvyslanectvo Talianskej republiky Darovacia zmluva ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 6.9.2017 6.9.2017