Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
GR ZVJS-489/32-2017 UVVaUVTOS BA Dodatok č. 1 k Dohode o poskytovaní bývania príslušníkom a zamestnancom Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže č. GR ZVJS-7-37/32-2016, č. ÚVV a ÚVTOS-33-52/32-2016 zo dňa 28. decembra 2016 ministerstvo spravodlivosti Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráţe 29.9.2017 31.12.2021
ÚVVaÚVTOS-3-6/27-2017 UVVaUVTOS BA K Ú P N A Z M L U V A č. ÚVVaÚVTOS-3-6/27-2017 2 181,57 ministerstvo spravodlivosti SAFINA Slovakia, s.r,o, 5.12.2017 12.12.2017
ÚVV a ÚVTOS -14/34-2017 UVVaUVTOS BA Zmluva o vykonávaní pomocných prác 2,00 MS SR A-Z STAV s.r.o., Odeská 3, Bratislava 1.1.2018 31.12.2018
ÚVV a ÚVTOS -33/34-2017 UVVaUVTOS BA Zmluva o vykonávaní pomocných prác 2,00 MS SR Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1.1.2018 31.12.2018
ÚVVaÚVTOS-26/14-2018 UVVaUVTOS BA Zmluva o poskytnutí bezúročnej návratnej pôžičky zo sociálneho fondu 500,00 MS SR anonymizovane 30.1.2018
ÚVVaÚVTOS-25/14-2018 UVVaUVTOS BA Zmluva o poskytnutí bezúročnej návratnej pôžičky zo sociálneho fondu 500,00 MS SR anonymizovane 30.1.2018
ÚVV-15-29/11-2012 ÚVVNitra Zmluva o nájme nebytových priestorov MS SR S&S systems, s. r. o. 6.7.2012
ÚVTOS-2-49/32-2012 ÚVVNitra Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku vo vlastníctve SR 123,00 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 26.10.2012
GR ZVJS-31/5114100069/2016 V. Morec Dohoda o splátkach 141,00 MS SR GR ZVJS 12.1.2017
ÚVTOS 2-106/11-2012 Rbk V.E.N.U.S. Čadca, spol. s r.o. Kúpna zmluva MS SR ÚVTOS Ružomberok 29.12.2012 31.12.2013
ÚVTOS 5-12/32-2014 Rbk V.E.N.U.S. Čadca, spol. s r.o. Kúpna zmluva MS SR ÚVTOS Ružomberok 15.1.2014 31.12.2014
ÚVV-7-16/32-2010 V.E.N.U.S. ČADCA, spol. s r.o. ČADCA RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA MS SR ÚVV Žilina 2.1.2010 31.12.2010
ÚVV-4-16/32-2012 V.E.N.U.S. ČADCA, spol. s r.o. ČADCA Zmluva o podmienkach predaja 4-16/32-2012 MS SR ÚVV Žilina 18.1.2012 31.12.2012
ÚVTOS 2-5/11/2011 V.E.N.U.S. s.r.o., Kollárova ul. 2457, Čadca Kúpna zmluva -RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.1.2011 31.12.2011
ÚVTOS 2-5/11-2011 V.E.N.U.S. s.r.o., Kollárova ul. 2457, Čadca Kúpna zmluva-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.1.2011 31.12.2011
ÚVTOS 17/2010 V.E.N.U.S.- Čadca, spol. s.r.o., Kollárova ul. 2457, Čadca Kúpna zmluva-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.1.2010 31.12.2010
3-4/34-2011 V.O.D.S Zmluva V.O.D.S MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 10.1.2011 31.12.2011 odberateľská zmluva
5-34/2010 V.O.D.S. a.s. Zmluva o dielo V.O.D.S MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 11.1.2010 31.12.2010
ÚVTOS-25-143/13-2012 V.O.D.S. a.s. Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 23.8.2012
ÚVVaÚVTOS-74/36-2017 V.P.F. MEDIUM s.r.o. Kúpna zmluva č. Z201763357_Z 516,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica 29.11.2017 13.12.2017 Sklapka okenná