Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
100010849 Všeobecná zdravotná poisťovňa Zmluva o využívaní elektronických služieb MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 30.3.2007
100007877 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Zmluva č.: 100007877 o používaní Elektronickej služby MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 25.9.2006
N ZVJS-6-49/11-2012 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Dodatok č. 5 k zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 9.7.2012
N ZVJS-6-107/11-2013 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Dodatok č. 10 k zmluve č. 10NSP1000511 5 383,00 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 12.7.2013 31.3.2014
N ZVJS-6-16/11-2014 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Dodatok č. 13 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 1.4.2014 30.6.2014
N ZVJS-11-55/11-2016 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Dodatok č. 23 k Zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín 4.10.2016 30.6.2017
N ZVJS-5-1/03-2012 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 2 k zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 1.1.1970
100024974 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Zmluva o využívaní elektronických služieb MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 5.3.2009
NZVJS-22-260/3-3-2010 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č.18 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 1.7.2010 31.3.2011
NZVJS-4-7/11-2011 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Zmluva č. NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 17.6.2011
N ZVJS-6-53/11-2012 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 6 k zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 27.7.2012 31.12.2012
N ZVJS-6-64/11-2013 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 8 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 1.4.2013 31.12.2013
N ZVJS-6-67/11-2013 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 9 350,00 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 22.4.2013
N ZVJS-6-129/11-2013 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 11 k Zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 1.10.2013 30.6.2014
N ZVJS-6-5/11-2014 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 12 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 15.1.2014 31.12.2014
N ZVJS-6-36/11-2014 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 14 k Zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 18.7.2014 31.3.2015
N ZVJS-6-46/11-2014 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 15 k Zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 21.10.2014 31.12.2014
N ZVJS-7-16/11-2015 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 16 k Zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 13.2.2015 31.3.2016
N ZVJS-7-34/11-2015 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 17 k Zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 22.4.2015 30.6.2015
N ZVJS-7-41/11-2015 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 18 k Zmluve č. 10NSP1000511 MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 1.7.2015 30.9.2015