Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
003/02/2010 WÜRTH International Trading s.r.o. Zmluva o vykonávaní pomocných prác MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 2.1.2010 31.12.2010
Xepap, s.r.o. Zmluva o dodávkach papiera MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 1.1.2011 31.12.2012 Tlačiareň ZVJS
ÚVTOSaÚVV-2-13/32-2012 Xepap, s.r.o. Zmluva o dodávkach samoprepisového papiera, sulfitu a lepenky MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 4.5.2012 25.6.2012
Z20168191_Z Xepap, s.r.o. Kúpna zmluva č. Z20168191_Z 1 447,00 ÚVTOS Košice-Šaca 14.4.2016 6.5.2016 Kancelársky papier
ÚVTOS-82/32-2017 Xepap, s.r.o. Kúpna zmluva č. Z201711078_Z 5 595,00 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 16.3.2017
TZVJS 7/2-2013 Xepap, spol. s.r.o. Zmluva o dodávkach ofsetového papiera a kartónu č. TZVJS 7/2-2013 113,58 ministerstvo spravodlivosti ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 29.3.2013
ÚVVaÚVTOS-145/32-2015 Xepap, spol. s.r.o. Kúpna zmluva č. Z201528703_Z 253,00 MS SR ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica 17.10.2015 30.10.2015 Kancelárske potreby
Z201538581_Z Xepap, spol. s.r.o. Kúpna zmluva č. Z201538581_Z 1 140,00 ÚVV a ÚVTOS Košice 2.12.2015 31.3.2016
ÚVTOSaÚVV -2-55/11-2008 YASIN s.r.o. Zmluva o dielo MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 10.6.2008
Z201737984_Z YOPI MARKET s.r.o. Rámcová dohoda č. Z201737984_Z 9 749,00 MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 9.8.2017
Z2018946_Z YOPI MARKET s.r.o. Rámcová dohoda č. Z2018946_Z 10 100,00 MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 19.1.2018
NZVJS-6-4-3/32-2009 YSE Energia, a.s. Zmluva o združenej dodávke elekriny MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 1.1.2010 31.12.2010
ÚVTOS-1-4/34-2010 Yura Corporation Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo (zmluva VH príjem do ŠR) MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 1.1.2010 23.12.2010
ÚVTOSM-24/35-2017 Suč. Z+M servis a.s. DOHODA O VÝPOŽIČKE TLAČOVÝCH ZARIADENÍ ÚVTOS pre ml. v Sučanoch 11.10.2017
ÚVTOSM-26/35-2017 Suč. Z+M servis a.s. NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 17/10/2017 990,00 MS SR ÚVTOS pre ml. Sučany 4.11.2017 4.11.2020
ÚVTOS-6-4/15-2013 Suč Z+M servis, spol. s r.o. Zmluva o nájme tlačového zariadenia 777,00 MS SR ÚVTOS pre ml. v Sučanoch 16.10.2013 15.10.2015
ÚVTOS-24-9/31-2015 z.č. 1025451 Katarína Hrašková Dohoda na dobrovoľné plnenie 12,00 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 5.11.2015
ÚVTOS -10/31-2017 z.č. 1568740 Naďa Danielová Dohoda na dobrovoľné plnenie 3,00 MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 11.1.2017
Č.ÚVVaÚVTOS-5-60/11-2013 Z.O.S. spol. s.r.o. Letná 40.04001 Košice ZMLUVY O DIELO 23 742,00 ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 11.7.2013 30.8.2013
ÚVVaÚVTOS 15-32/32-2013 Z.O.S. spol. s.r.o. Letná 40.04001 Košice Zmluva o dielo 4 877,00 ÚVV a ÚVTOS Košice 18.11.2013 29.11.2013