Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávatež Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávatež Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
905-04245-98 PZP 20110001 generali 2 123,00 ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 1.1.2011 31.12.2011 platná od 1.1.2011 do 31.12.2011 kalendárny rok