Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVV-9-27/11-2010 Zmluva o výkonávaní pomocných prác 1,00 MS SR GR ZVJS 22.12.2010 31.12.2011
ÚVV-9-29/11-2010 Zmluvy o vykonaní pomocných prác 2,00 MS SR MS SR 30.12.2010 31.12.2011
4101457157 Zmluva o dodávke plynu MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 1.1.2011 31.12.2011
ÚVV-9-16/32-2011 KÚPNA ZMLUVA MS SR ÚVV Žilina 1.1.2011 31.12.2011
5101587044/OM4101458112, OM4101458069 Zmluva o dodávke plynu MS SR ÚVV Prešov 1.1.2011 31.12.2011
5100131676B Dodatok k zmluve o dodávke elektriny MS SR ÚVV Prešov 1.1.2011 31.12.2011
5100261737C Zmluva o združenej dodávke elektriny MS SR ÚVTOS a ÚVV Levoča 1.1.2011 31.12.2011
ÚVTOS-3- 12/32-2010 Dohoda o refundácii nákladov na elektrickú energiu a vykurovanie MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 1.1.2011 31.12.2011
5100131676C Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny MS SR ÚVV Prešov 1.1.2011 31.12.2011
UVTOS-1-1-11/34-2010 Zmluva o dielo MS SR ÚVTOS Nitra - Chrenová 1.1.2011 31.12.2011
511042217 Poistná zmluva MS SR 1.1.2011 31.12.2011
ÚVV-5-16/32-2011 Kúpno - predajná zmluva MS SR ÚVV Žilina 1.1.2011 31.12.2011
5101587044/OM 4101458565 Zmluva o dodávke plynu MS SR ÚVV Prešov 1.1.2011 31.12.2011
ÚVV-3-28/32-2010 Poistná zmluva číslo 905-04239-98 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla MS SR ÚVV Banská Bystrica 1.1.2011
905-04243-98 Poistná zmluva MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 1.1.2011 31.12.2011
ÚVV-3-27/32-2010 Zmluva o dodávke plynu MS SR ÚVV Banská Bystrica 1.1.2011 31.12.2011
ÚVV-101/22-2010 Nájomná zmluva MS SR ÚVV Banská Bystrica 1.1.2011 30.11.2011
ÚVV-3-29/32-2010 Kúpna zmluva MS SR ÚVV Banská Bystrica 1.1.2011 31.12.2011
905-04245-98 generali PZP 20110001 2 123,00 ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 1.1.2011 31.12.2011 platná od 1.1.2011 do 31.12.2011 kalendárny rok
ÚVV-2-16/32-2011 Kúpna zmluva MS SR ÚVV Žilina 1.1.2011 31.12.2011