Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVV-9-17/11-2010 Zmluva o vykonávaní pomocných prác 2,00 MS SR Poľnohospodárske družstvo v likvidácii, Hlavná 10, 900 29 Nová Dedinka 1.1.1970