Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávatež Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávatež Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
GRZVJS 6-4-5/32-2010 Orange - prevod t.č. MS SR GR ZVJS 1.1.1970
GRZVJS 6-4-2/32-2010 Orange - prevod t.č. MS SR GR ZVJS 1.1.1970