Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávatež Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávatež Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVV-3-26/32-2010 Dodatok č. 2/2010 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchylku č. 00738310/1/06 MS SR ÚVV Banská Bystrica 1.1.1970