Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOSaÚVV-23-13/32-2010 Zmluva o nájme bytu č.14 MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 1.8.2010 31.7.2014
ÚVTOSaÚVV-23-12/32-2010 Zmluva o nájme bytu č.15 MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 1.8.2010 31.7.2011
ÚVTOS 1/2010 Zmluva o nájme sl. bytu-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 2.8.2010 31.12.2010
ÚVTOS 1/2010 Zmluva o nájme služobného bytu - RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 2.8.2010
23/2010 Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 3.8.2010 3.8.2010
ÚVV-9-14/11-2010 Zmluva o vykonávaní pomocných prác 1,00 MS SR Mgr. Peter Turner, Jánovce 70, okr. Galanata 9.8.2010 31.12.2010
4/2010 Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 12.8.2010 12.8.2010
ÚS ZVJS-9-96/32-2010 Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Dubnica nad Váhom 12.8.2010 12.8.2010
ÚVV-3-26/32-2010 Dodatok č. 2/2010 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchylku č. 00738310/1/06 MS SR ÚVV Banská Bystrica 1.9.2010 31.12.2010
Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 17.9.2010 17.9.2010
ÚVV-198/11-2010 Dohoda o zabezpečovaní výchovno vzdelávacieho procesu MS SR ÚVV Prešov 21.9.2010 30.6.2011
ÚVV-15-32/11-2010 Kúpna zmluva uzatvorená pri odpredaji vyradeného služobného psa MS SR 30.9.2010 30.9.2010
Darovacia zmluva 1 700,00 MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 30.9.2010 30.9.2010
ÚVTOS-17-17/11-2010 Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVV Bratislava 1.10.2010
ÚVV-3-22/34-2010 Zmluva o dielo MS SR ÚVV Prešov 4.10.2010 31.12.2010
ÚVV 9 - 16/11-2010 ANTES B+M, s.r.o 242,00 MS SR ÚVV Bratislava 5.10.2010 7.10.2010
GRZVJS 6-4-xxxxx/32-2010 Zmluvy Orange r. 2010 MS SR GR ZVJS 8.10.2010
ÚVV-9-18/11-2010 Zmluva o výpožičke MS SR ÚVV Bratislava 12.10.2010
ÚVV-9-17/11-2010 Zmluva o vykonávaní pomocných prác 2,00 MS SR Poľnohospodárske družstvo v likvidácii, Hlavná 10, 900 29 Nová Dedinka 12.10.2010 6.11.2010
ÚVTOS-101/21-2010 Zmluva o spolupráci MS SR ÚVTOS v Košiciach - Šaci 19.10.2010 30.6.2011